หลักการของกษัตริย์อับดุลอะซีซ

คำอธิบาย

หลักการของกษัตริย์อับดุลอะซีซในเรื่องการเมืองและกฏหมาย

ส่งฟีดแบ็ก