การให้ความสำคัญของประเทศซาอุดีอารเบียในการตีพิมพ์คำภีร์อัลกุรอาน บันทึกเสียงอ่านอัลกุ

คำอธิบาย

การให้ความสำคัญของประเทศซาอุดีอารเบียในการตีพิมพ์คำภีร์อัลกุรอาน บันทึกเสียงอ่านอัลกุรอาน แปลความหมาย และเผยแพร่

Download
ส่งฟีดแบ็ก