คำอธิบาย

รวบรวมคุฏบะฮฺของอัลลามะฮฺ อัสสะอฺดีย์ ซึ่งมีทั้งหมด 100 กว่าคุฏบะฮฺ

ส่งฟีดแบ็ก