คู่มือมุอ์มิน ยามประสบอุทกภัย

คำอธิบาย

หนังสือที่บรรจุเนื้อหาอันเกี่ยวข้องกับฝนและปรากฏการณ์ของดินฟ้าอากาศ ตามที่มีหลักฐานจากอัลกุรอานและหะดีษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการย้ำเตือนว่า อุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการทดสอบของอัลลอฮฺอย่างหนึ่งที่มีเป้าหมายเพื่อให้บ่าวของพระองค์สำนึก ยำเกรง และยอมภักดีต่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียว พร้อมกับวิงวอนขอความช่วยเหลือจากพระองค์เท่านั้น เพราะพระองค์เท่านั้นที่เป็นผู้บันดาลฝนและน้ำท่วม และพระองค์เท่านั้นที่มีความสามารถในการจัดการกับน้ำเหล่านั้น

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

- เนื้อหาของหนังสือ -

คำนำผู้เรียบเรียง

หมวดที่ 1 ธรรมชาติของลมและวิธีการเผชิญหน้า

1. ธรรมชาติของลม

2. ลมแห่งความเมตตา

3. ลมแห่งการลงโทษ

4. ท่าทีของท่านรสูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ยามเกิดลมแรง

หมวดที่ 2 ธรรมชาติของฟ้าร้อง ฟ้าแลบ และฟ้าผ่า

1. ธรรมชาติของฟ้าร้อง ฟ้าแลบ และฟ้าผ่า

2. ดุอาอ์เมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้อง

หมวดที่ 3 ฝน และดุอาอ์ยามฝนตก

1. ธรรมชาติของฝน

2. ฝนแห่งความเมตตา

3. ฝนแห่งการลงโทษ

3.1 ฝนที่ก่อให้เกิดอุทกภัย

3.2 ฝนเม็ดหิน (ฝนแห่งการลงโทษ)

4. ดุอาอ์ยามฝนตก

5. ดุอาอ์ขอฝนและยามที่เกิดน้ำท่วม

หมวดที่ 4 แผ่นดินไหว

หมวดที่ 5 ดุอาอ์ยามทุกข์ยากหรือประสบเคราะห์กรรม

ปิดท้าย

แหล่งอ้างอิง:

ห้องสมุดอิกเราะอ์