เจ็ดสิบประเด็นการถือศีลอด

คำอธิบาย

บทสรุปบทบัญญัติต่างๆ เกี่ยวกับการถือศีลอด

ส่งฟีดแบ็ก