อัล-อะกีดะฮฺ อัล-วาสิฏิยะฮฺ

คำอธิบาย

อธิบายถึงอะกีดะฮฺของอะฮฺลุซซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ ในด้านอัสมาอ์ วัศศิฟาต และอื่นๆ

ส่งฟีดแบ็ก