ตะลีกตัวบทอะกีดะฮฺเฏาะหาวิยะฮฺ

คำอธิบาย

โดยท่านเชคเฟาซาน อัลเฟาซาน แสดงให้เห็นถึงข้อผิดพลาดบางประการของนักอธิบายตัวบทนี้ในหมู่คนรุ่นก่อนและรุ่นหลัง

ส่งฟีดแบ็ก