เตือนผู้สุญูดที่ถือเอากุบูรเป็นมัสยิด

คำอธิบาย

หนังสือที่สำคัญเตือนถึงการใช้กุบูรเป็นสถานที่สร้างมัสยิด และอื่นๆ

ส่งฟีดแบ็ก