พิทักษ์ศักดิ์ศรี

คำอธิบาย

กระตุ้นสตรีมุสลิมให้ยึดมั่นในศักดิศรีความเป็นมุสลิมและสงวนตนจากความโสมมทั้งหลาย

ส่งฟีดแบ็ก