สถานะของการละหมาดในอิสลาม

คำอธิบาย

สารอย่างย่อที่อธิบายถึง ความหมาย บทบัญญัติ สถานะ คุณค่า ของการละหมาด รวมทั้งหุก่มของผู้ละทิ้ง ด้วยหลักฐานจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺ

ส่งฟีดแบ็ก