ภัยของลิ้น

คำอธิบาย

อันตรายจากการใช้ลิ้นพูดพร่ำเพรื่อแก่ตนเองและสังคมโดยรวม

ส่งฟีดแบ็ก