ท่านถาม อัลกุรอานตอบ

คำอธิบาย

สารฉบับเล็กๆ ที่ผู้เขียนได้ตอบคำถามและข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับอิสลามเช่น ใครคือผู้สร้าง? อัลลอฮฺคือใคร? อัลลอฮฺ สร้างมนุษย์เพื่ออะไร? อัลลอฮฺ ทรงบัญชาให้เราทำอะไร? เราจะค้นหาทางนำจากไหน? อัลลอฮฺหรือที่ทรงปกปักษ์รักษาอัลกุรอานจากการฉ้อฉล? เราจำเป็นต้องเคารพภักดีต่อใคร? ศาสนาของอัลลอฮฺ คือศาสนาอะไร? ศาสนาอะไรที่อัลลอฮฺยอมรับ? อัลกุรอานมาจากไหน? อัลลอฮฺ ส่งศาสนทูตมาทำไม? เราต้องศรัทธาในศาสนทูตทุกคนไหม? เกิดอะไรขึ้นกับคัมภีร์ต่างๆ ในยุคแรก?

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

เนื้อหา

1. ใครคือผู้สร้าง?

2. อัลลอฮฺคือใคร?

3.ท่านคิดว่าอัลลอฮฺ สร้างท่านเพียงแค่เล่นๆ โดยไร้เป้าหมายกระนั้นหรือ?

4.อัลลอฮฺ สร้างมนุษย์เพื่ออะไร?

5.อัลลอฮฺ ทรงบัญชาให้เราทำอะไร?

6. เราจะค้นหาทางนำจากไหน?

7.เราจะวิงวอนกับใครในช่วงเวลาเกิดความหายนะ?

8.เกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มชนยุคแรกๆ เมื่อพวกเขาไม่เชื่อฟังอัลลอฮฺ?

9.อัลลอฮฺหรือที่ทรงปกปักษ์รักษาอัลกุรอานจากการฉ้อฉล?

10.เราจำเป็นต้องเคารพภักดีต่อใคร?

11.ศาสนาของอัลลอฮฺ คือศาสนาอะไร?

12.ศาสนาอะไรที่อัลลอฮฺยอมรับ?

13.อัลกุรอานมาจากไหน?

14.อัลลอฮฺ ส่งศาสนทูตมาทำไม?

15.เราต้องศรัทธาในศาสนทูตทุกคนไหม?

16.เกิดอะไรขึ้นกับคัมภีร์ต่างๆ ในยุคแรก?

17.ใครคือศาสนทูตองค์สุดท้าย?

18.อัลลอฮฺ ส่งท่านศาสนทูตคนสุดท้าย(ท่านนบีมุฮัมมัด)ให้กับใคร?

19.อัลลอฮฺ ได้เตรียมอะไรสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่เดิมเคยเป็นชาวยิวและชาวคริสเตียน?

20.อัลลอฮฺอุปมาอีซา(เยซู)ดั่งอะไร?

21.อัลลอฮฺ กล่าวอะไรเกี่ยวกับมัรยัม(พระนางแมรี)?

22.พระเยซูถูกตรึง และเสียชีวิตบนไม้กางเขนใช่ไหม?

23. พระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้า (อัลลอฮฺ) จริงหรือ?

24.ท่านจะได้รับความปลอดภัยอย่างไร?

25. ช่วงชีวิตบนโลกนี้เป็นอย่างไร?

26.อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งดี และความโปรดปรานที่คุณได้รับนั้นมาจากอัลลอฮฺ?

27.ท่านสามารถรับประกันความโปรดปราณของอัลลอฮฺอย่างไร?

28. ท่านสามารถปกป้องตัวท่านให้พ้นจากการถูกลงโทษอันเจ็บปวดอย่างไร?

29. จะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่ไว้วางใจในอัลลอฮฺ?

30. บั้นปลายของผู้ปฏิเสธศรัทธาเป็นอย่างไร?

31. บั้นปลายทางของผู้ศรัทธาเป็นอย่างไร?

32.ท่านสามารถมีชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างไร?