ท่านถาม อัลกุรอานตอบ

คำอธิบาย

สารฉบับเล็กๆ ที่ผู้เขียนได้ตอบคำถามและข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับอิสลามเช่น ใครคือผู้สร้าง? อัลลอฮฺคือใคร? อัลลอฮฺ สร้างมนุษย์เพื่ออะไร? อัลลอฮฺ ทรงบัญชาให้เราทำอะไร? เราจะค้นหาทางนำจากไหน? อัลลอฮฺหรือที่ทรงปกปักษ์รักษาอัลกุรอานจากการฉ้อฉล? เราจำเป็นต้องเคารพภักดีต่อใคร? ศาสนาของอัลลอฮฺ คือศาสนาอะไร? ศาสนาอะไรที่อัลลอฮฺยอมรับ? อัลกุรอานมาจากไหน? อัลลอฮฺ ส่งศาสนทูตมาทำไม? เราต้องศรัทธาในศาสนทูตทุกคนไหม? เกิดอะไรขึ้นกับคัมภีร์ต่างๆ ในยุคแรก?

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

เนื้อหา

1. ใครคือผู้สร้าง?

2. อัลลอฮฺคือใคร?

3.ท่านคิดว่าอัลลอฮฺ สร้างท่านเพียงแค่เล่นๆ โดยไร้เป้าหมายกระนั้นหรือ?

4.อัลลอฮฺ สร้างมนุษย์เพื่ออะไร?

5.อัลลอฮฺ ทรงบัญชาให้เราทำอะไร

6. เราจะค้นหาทางนำจากไหน?

7.เราจะวิงวอนกับใครในช่วงเวลาเกิดความหายนะ?

8.เกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มชนยุคแรกๆ เมื่อพวกเขาไม่เชื่อฟังอัลลอฮฺ

9.อัลลอฮฺหรือที่ทรงปกปักษ์รักษาอัลกุรอานจากการฉ้อฉล?

10.เราจำเป็นต้องเคารพภักดีต่อใคร?

11.ศาสนาของอัลลอฮฺ คือศาสนาอะไร?

12.ศาสนาอะไรที่อัลลอฮฺยอมรับ?

13.อัลกุรอานมาจากไหน?

14.อัลลอฮฺ ส่งศาสนทูตมาทำไม?

15.เราต้องศรัทธาในศาสนทูตทุกคนไหม?

16.เกิดอะไรขึ้นกับคัมภีร์ต่างๆ ในยุคแรก?

17.ใครคือศาสนทูตองค์สุดท้าย?

18.อัลลอฮฺ ส่งท่านศาสนทูตคนสุดท้าย(ท่านนบีมุฮัมมัด)ให้กับใคร?

19.อัลลอฮฺ ได้เตรียมอะไรสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่เดิมเคยเป็นชาวยิวและชาวคริสเตียน?

20.อัลลอฮฺอุปมาอีซา(เยซู)ดั่งอะไร?

21.อัลลอฮฺ กล่าวอะไรเกี่ยวกับมัรยัม(พระนางแมรี)?

22.พระเยซูถูกตรึง และเสียชีวิตบนไม้กางเขนใช่ไหม?

23. พระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้า (อัลลอฮฺ) จริงหรือ?

24.ท่านจะได้รับความปลอดภัยอย่างไร?

25. ช่วงชีวิตบนโลกนี้เป็นอย่างไร?

26.อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งดี และความโปรดปรานที่คุณได้รับนั้นมาจากอัลลอฮฺ?

27.ท่านสามารถรับประกันความโปรดปราณของอัลลอฮฺอย่างไร?

28. ท่านสามารถปกป้องตัวท่านให้พ้นจากการถูกลงโทษอันเจ็บปวดอย่างไร?

29. จะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่ไว้วางใจในอัลลอฮฺ?

30. บั้นปลายของผู้ปฏิเสธศรัทธาเป็นอย่างไร?

31. บั้นปลายทางของผู้ศรัทธาเป็นอย่างไร?

32.ท่านสามารถมีชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างไร?

 

ส่งฟีดแบ็ก