หุก่มของผู้จับต้องอัลกุรอานต้องสะอาดหรือไม่

คำอธิบาย

อธิบายความเห็นขัดแย้งในเรื่องนี้ พร้อมความเห็นที่มีน้ำหนักมากที่สุด

ส่งฟีดแบ็ก