บทนำอุศูลตัฟซีร ชัยคุลอิสลาม อิบนุตัยมิยะฮฺ

คำอธิบาย

บทนำอุศูลตัฟซีร ชัยคุลอิสลาม อิบนุตัยมิยะฮฺ, หนังสือทรงคุณค่า เป็นบทอธิบาย บทนำอุศูลตัฟซีร เพื่อให้ผู้หาความรู้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ส่งฟีดแบ็ก