หลักฐานเกี่ยวกับหุก่มผู้ที่ขอความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺหรือเชื่อหมอผีและหม

คำอธิบาย

หลักฐานเกี่ยวกับหุก่มผู้ที่ขอความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺหรือเชื่อหมอผีและหมอดู

ส่งฟีดแบ็ก