คำอธิบาย

หนังสือเล่มนี้เป็นการโต้แย้งความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอิสลาม หลังจากเหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 และอธิบายถึงข้อเท็จจริงในประเด็นที่พูดถึงอิสลามกับความรุนแรง อิสลามกับการก่อการร้าย ฯลฯ ซึ่งเป็นประเด็นที่ชนต่างศาสนิกส่วนใหญ่มักจะสงสัย

ส่งฟีดแบ็ก