โปรแกรมห้องสมุดเชคสะอีด บิน อะลี บิน วะฮัฟ อัลเกาะหฺฏอนียฺ

คำอธิบาย

เป็นโปรแกรมซึ่งประกอบไปด้วยงานเขียนของเชคสะอีด บิน อะลี บิน วะฮัฟ อัลเกาะหฺฏอนียฺ (หะฟิเซาะฮุลลอฮฺ) ในรูปของไฟล์ .chm ซึ่งออกแบบด้วยพี่น้องท่านหนึ่ง (ขออัลลอฮฺทรงตอบแทนเขา) และส่งมายังเว็บไซต์

ส่งฟีดแบ็ก