บางส่วนจากมุอฺญิซาตของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

คำอธิบาย

ผู้เขียน เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวไว้ว่า :
ด้วยเหตุที่มุอฺญิซาตของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้นเปรียบดั่งแสงรัศมีที่สาดส่องมายังหัวใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยอีหม่าน ทั้งยังเพิ่มความแข็งแกร่งและมั่นคงเสมอต้นเสมอปลาย ฉันจึงใคร่อยากที่จะกล่าวถึงบางส่วนของสิ่งเหล่านั้น ขออัลลอฮฺทรงให้การงานของเรานั้นบริสุทธิ์เพื่อพระองค์ด้วยเถิด

ส่งฟีดแบ็ก