อัตตะอฺลีกอต อัสสุนนิยฺยะฮฺ อะลัล อะกีดะติล วาสิฏิยฺยะฮฺ

คำอธิบาย

คำอธิบายมะตันอัลอะกีดะฮฺอัลวาสิฏิยฺยะฮฺ ของชัยคุลอิสลาม อิบนุ ตัยมิยะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ

ส่งฟีดแบ็ก