อัลมะนาฮิล อัลหิสาน ฟี ดุรูส เราะมะฎอน

คำอธิบาย

ผู้เขียน เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า :
สืบเนื่องที่การถือศีลอดเดือนเราะมะฎอนซึ่งถือเป็นหนึ่งในหลักการอิสลาม และรากฐานอันยิ่งใหญ่ของศาสนา เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺทรงกำหนดให้บรรดามุสลิมปฏิบัติ เฉกเช่นดังที่เคยกำหนดให้บรรดาประชาชาติยุคก่อนๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีต่อตัวพวกเขาเอง และยังเป็นการขัดเกลาจิตใจเพื่อนำมาซึ่งความยำเกรงที่จะเป็นสาเหตุของความพึงพอพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา และได้พำนักในสวงสวรรค์อันเป็นที่พำนักที่แท้จริง
และฉันยังได้เห็นว่าผู้คนนั้นยังคงต้องรู้ถึงหุก่มต่างๆเกี่ยวกับการถือศีลอด การจ่ายซะกาต การจ่ายซะกาตฟิฏรฺ การจ่ายทาน หรือการละหมาดในเดือนเราะมะฎอน และยังมีจำเป็นที่ต้องรู้บางส่วนของมารยาทในการอ่านและศึกษาอัลกุรอาน การส่งเสริมให้อ่าน บทบัญญัติเกียวกับมัสยิด และการเอียะอฺติกาฟ ด้วยประการนี้ทั้งปวงฉันจึงฉันจีงเขียนหนังสือเล่มนี้โดยรวบรวมข้อมูลจากหนังสือหะดีษและฟิกฮฺในส่วนที่ฉันเห็นว่าเหมาะกับระดับความรู้ของคนทั่วไป โดยทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถเข้าใจได้ ซึ่งฉันพยายามที่จะให้ครอบคลุมบทบัญญัตืส่วนใหญ่ และเนื้อหาที่จำเป็น โดยพยายามตามความสามารถและความรู้ที่มีในการยกหลักฐานหรือเหตุผลของแต่ละหุก่ม และตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ว่า "อัลมะนาฮิบ อัลหิสาน ฟี ดุรูส เราะมะฎอน"

ส่งฟีดแบ็ก