บทบัญญัติเกี่ยวกับสตรีในอิสลาม

คำอธิบาย

หนังสือที่เรียบเรียงโดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสตรีในอิสลาม อาทิ
- สตรีในอัลกุรอานและซุนนะฮฺ
- สตรีในสังคม
- การแต่งงานและความสัมพันธ์ทางเพศ
- การมีภรรยาหลายคนกับปรากฏการณ์ของความเข้าใจผิด
- การหย่าในกฎหมายอิสลาม
- ความผิดซินา (ความผิดประเวณี)
- การวางแผนครอบครัวและการทำแท้ง
- ความเท่าเทียมของสตรีในอิสลาม
- สตรีและการศึกษา
- สิทธิทางเศรษฐกิจของสตรีในชะรีอะฮฺ
- การให้ความเสมอภาคทางสังคมและการเมืองแก่สตรีในประเทศมุสลิม
โดย ผศ.ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ จากมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล