ผู้ศรัทธาเปรียบดังต้นอินทผลัม

คำอธิบาย

อธิบายการเปรียบเทียบผู้ศรัทธากับต้นอินทผลัม ตามที่ปรากฏในอัลกุรอาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าอันสูงส่งของมุอ์มินที่มีรากฐานมั่นคงด้วยอีมานและความศรัทธา และออกดอกออกผลเป็นความดีงามต่างๆ อยู่เสมอ พร้อมบทเปรียบเทียบบางประการระหว่างส่วนต่างๆ ของต้นอินทผลัมกับผู้ศรัทธา เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ศรัทธาในการดำรงตนเป็นคนดีตลอดไป

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล