ดุลยภาพและความพอดีในการดะอฺวะฮฺ

คำอธิบาย

บทความนี้เป็นการถอดเทปบรรยายของเชค มุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน เราะหิมะฮุลลอฮฺ เกี่ยวกับความสมดุลในการดะอฺวะฮฺ โดยพูดถึงประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับตัวอย่างความสุดโต่ง ความหย่อนยาน และความสมดุลระหว่างสองสภาพดังกล่าวในกระบวนการเชิญชวนผู้อื่นสู่ความดีงามและหักห้ามจากความชั่ว เป็นอีกหนึ่งบทเรียนอันทรงคุณค่าสำหรับนักทำงานอิสลามทุกคน

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

แหล่งอ้างอิง:

www.al-islam.com

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก