ทฤษฎีวิวัฒนาการ ความเท็จที่ถูกเชื่อ

คำอธิบาย

หนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของทฤษฎีวิวัฒนาการที่คิดค้นโดยชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นการวิพากษ์เชิงวิชาการที่อ้างอิงจากความเห็นของนักวิชาการในแขนงต่างๆ ที่ไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีดังกล่าว รวมทั้งตอบโต้ข้อสรุปของทฤษฎีนี้ซึ่งปฏิเสธพระเจ้าอย่างเห็นได้ชัด ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จากแวดวงของนักวิชาการที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยกันเอง

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล