หนังสืออัลกุรอานและผู้รู้ ของนักบูรพาคดีชาวรัสเซีย (ยาฟีม รีสฟาน) และการคาดเดาของเขาต่อคัมภีร์ของอัลลอฮฺ

คำอธิบาย

งานวิจัยฉบับนี้ได้วิเคราะห์บางส่วนของแนวทางและวิธีการศึกษาวิจัยของนักบูรพาคดีชาวรัสเซีย (ยาฟีม รีสฟาน) เพื่อกล่าวหาอัลกุรอาน และสร้างภาพลักษณ์ด้านลบของท่านนบี เบี่ยงเบนความหมายของอัลกุรอาน ประวัติการรวบรวมและบันทึก ฯลฯ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก