คำอธิบาย

เป็นหนังสือที่พุดถึงความจำเป็นที่อะฮฺลุสสะนนะฮฺต้องมีท่าทีที่อ่อนโยนและนุ่มนวลระหว่างอะฮฺลุสสุนนะฮฺด้วยกัน ไม่แสดงความแข็งกร้าวต่อพวกเขา ทั้งด้านการปฏิสัมพันธ์ การดะวะฮฺ และการชี้นำสู่ความดีและห้ามปรามจากความชั่ว

ส่งฟีดแบ็ก