คำอธิบาย

รวบรวมบทซิกิรเช้าเย็นที่เศาะฮีหฺของท่านนบี ศ็อลลัลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม โดยคัดเอาเฉพาะจากสายรายงานที่เชื่อถือได้ อินชาอัลลอฮฺ

ส่งฟีดแบ็ก