อะกีดะฮฺของอะฮฺลุสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ

คำอธิบาย

อะกีดะฮฺของอะฮฺลุสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ ในเรื่องของพระนามและศิฟาตของอัลลอฮฺ

ส่งฟีดแบ็ก