อีสาอัลมะสีหฺ นบีของอิสลาม

คำอธิบาย

หนังสือเล่มนี้เป็นภาษาบังคลาเทศ แปลมาจากภาษาอังกฤษ ศึกษาเกี่ยวกับการบิดเบือนในไบเบิ้ล

ส่งฟีดแบ็ก