บิดอะฮฺคืนนิสฟูชะอฺบาน

คำอธิบาย

บิดอะฮฺคืนนิสฟูชะอฺบาน

ส่งฟีดแบ็ก