อิหม่ามทั้งสี่ อบูหะนีฟะฮฺ มาลิก อัชชาฟิอีย์ และอะหมัด บิน หันบัล

ส่งฟีดแบ็ก