คอลิด บิน วะลีด (ดาบของอัลลอฮฺ)

คำอธิบาย

หนังสือที่ศึกษาชีวิตประวัติของท่านคอลิด บิน วะลีด (ดาบของอัลลอฮฺ) และความเชี่ยวชาญทางการรบของท่าน

ส่งฟีดแบ็ก