ซาดุลมะอาดฉบับย่อ 01

คำอธิบาย

เนื้อหาที่คัดแปลจากซาดุลมะอาดฉบับย่อ ตั้งแต่บทนำที่กล่าวถึงการที่อัลลอฮฺทรงเลือกแต่สิ่งที่ดีและความจำเป็นต้องศึกษาแบบฉบับของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จากนั้นก็เข้าสู่เนื้อหาต่างๆ คือ (1) แบบฉบับของท่านในการอาบน้ำละหมาด (2) การตะยัมมุม (3) แบบฉบับของท่านนบีในการละหมาด (4) การอ่านในละหมาด (5) การรุกูอฺ (6) การสุญูด (7) การนั่งตะชะฮุด (8) การสุญูดสะฮฺวีย์ (9) การละหมาดสุนัต (10) กิยามุลลัยลฺ (11) ละหมาดดุฮา (12) สุญูดขอบคุณและสุญูดสัจญ์ดะฮฺ (13) วันศุกร์ (14) ข้อปฏิบัติในวันอีด (15) เมื่อเกิดอุปราคา (16) การขอฝน

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล