ฉันต้องการเตาบัต แต่ทว่า...

คำอธิบาย

พูดถึงอันตรายของการเพิกเฉยต่อสิ่งที่เป็นบาป , เงื่อนไขของการเตาบัต , วิธีการเหยียวยาจิตใจ , และฟัตวาเกี่ยวกับผู้ที่ต้องการเตาบัตตัว

ส่งฟีดแบ็ก