ภยันตรายของการซินา

คำอธิบาย

ภยันตรายของการซินา จากหนังสืออัลญะวาบุชชาฟีย์ ของอิบนุลก็อยยิม

ส่งฟีดแบ็ก