คำอธิบาย

เป็นหนังสือที่คัดเนื้อหาส่วนหนึ่งมาจากหนังสือ อิฆอษะฮฺ อัลละฮฺฟาน ของอิบนุก็อยยิม ซี่งได้อธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปกับความเชื่อของชาวคริสต์ตลอดช่วง 20 ศตวรรษ จนกระทั่งปัจจุบัน

ส่งฟีดแบ็ก