บะฮฺญะฮฺ กุลูบิล อับร็อรฺ วะ กุรฺเราะตุ อุยูนิล อัคย็รฺ ฟี ชัรหฺ ญะวามิอิล อัคบารฺ

คำอธิบาย

เป็นหนังสือที่อธิบายหะดีษในหนังสือญะวามิอฺ อัลอัคบารฺ

ส่งฟีดแบ็ก