อัลกุรอาน การแปลความหหาย และการอรรถาธิบายในภาษาอุรดู

คำอธิบาย

แปลความหมายโดย เชคมุหัมมัด อัลกูนา กัรฮี พร้อมกับการอรรถาธิบายของเชคเศาะลาหุดดีน ยูซุฟ ตรวจทานโดยเชค ดร.วะศียุลลอฮฺ บิน มุหัมมัด อับบาส และ ดร.อัคตัร ญะมาล ลุกมาน

ส่งฟีดแบ็ก