หมวดหมู่เนื้อหา

 • PDF

  การละหมาดเป็นเรื่องที่ดีที่สุด และเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่บ่าวจะใช้มันเพื่อใกล้ชิดกับพระผู้อภิบาลของเขา ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้บอกกล่าวว่า การทำละหมาดมากๆ นั้นเป็นเหตุให้ได้เข้าสวรรค์ และท่านได้ใช้ให้ผู้ชายละหมาดสุนัตหรือละหมาดที่ไม่ใช่ฟัรฎูในบ้านของเขา เพราะเป็นการทำความดีแบบลับๆ และเป็นการสอนครอบครัว และทำให้พวกเขาเคยชินกับการละหมาด เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  ละหมาดสุนัตฟัจญ์รฺเป็นอิบาดะฮฺอันประเสริฐที่ท่านนบีรักษามันไว้ และสนับสนุนเศาะหาบะฮฺให้ทำมัน และกล่าวถึงมันว่า –เพราะมันมีผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่- ดีกว่าดุนยาและสิ่งทั้งหมดในนั้น และเมื่อท่านเห็นผู้ใดละหมาดสุนัตหลังละหมาดฟัจญ์รฺ ท่านจะแสดงความรังเกียจ แต่พอทราบว่าเป็นการละหมาดชดใช้สุนัตฟัจญ์รฺ ท่านก็นิ่งและยอมรับในเรื่องดังกล่าว เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  บทความว่าด้วยข้อปฏิบัติเมื่อได้ยินเสียงอะซาน เช่น การตอบรับอะซาน, เตรียมความพร้อมเพื่อละหมาดที่มัสญิด, อาบน้ำละหมาดที่บ้าน, ไปมัสญิดด้วยใจที่สงบนิ่งและไม่รีบเร่ง, มารยาทเมื่อเข้ามัสญิด, และเข้าแถวแรก พร้อมด้วยหลักฐานประกอบจากหะดีษ

 • PDF

  อธิบายข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งกั้นขณะละหมาด หรือที่เรียกว่าสุตเราะฮฺ พูดถึงความสำคัญและประโยชน์ของสุตเราะฮฺ และสิ่งที่ใช้สุตเราะฮฺ รวมถึงขอบเขตของสุตเราะฮฺที่ถือว่าใช้ได้แล้ว เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  ข้อผิดพลาดในการละหมาด (2) กล่าวถึงข้อผิดพลาดบางประการเพิ่มเติมในการละหมาด เช่นการสวมเสื้อผ้ารัดรูป เสื้อผ้าบาง การใส่ชุดที่ไม่เหมาะสม เสื้อผ้าเลยตาตุ่ม การละหมาดสุนัตที่มัสยิดเป็นประจำโดยไม่เคยละหมาดสุนัตที่บ้านบ้าง การเปิดโทรศัพท์ขณะละหมาด การใส่เสื้อผ้าที่รูปสัตว์ขณะละหมาด เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  รวมหลักฐานจากหะดีษต่างๆ ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่กล่าวถึงคุณค่าและความสำคัญของการไปละหมาดญะมาอะฮฺแต่เนิ่นๆ เช่น การได้รับดุอาอ์ที่มะลาอิกะฮฺช่วยขอให้ การได้ตักบีรฺครั้งแรกพร้อมอิมาม การมีสมาธิในการเดินไปละหมาด การได้มีโอกาสรำลึกถึงอัลลอฮฺและละหมาดสุนัต เป็นต้น เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  กล่าวถึงข้อผิดพลาดบางประการในการละหมาด อาทิ หลังไม่ยืดตรง การไม่มีสมาธิในอากัปกิริยาในละหมาด การทำอิริยาบทต่างๆ ก่อนอิมามนำละหมาด การลุกขึ้นในร็อกอะฮฺที่ยังเหลือก่อนที่อิมามจะให้สลามครั้งที่สอง การสวมเสื้อผ้ายาวระพื้น จากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ โดย ดร.อะมีน อัช-ชะกอวีย์.

 • PDF

  กล่าวถึงความสำคัญของการละหมาด ผลบุญอันใหญ่หลวงสำหรับผู้ที่ดูแลรักษาการละหมาด รวมถึงบทลงโทษสำหรับผู้ละเลยและละทิ้งการละหมาด เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์.

 • PDF

  กล่าวถึงความสำคัญของการละหมาดญะมาอะฮฺ หรือการละหมาดเป็นหมู่คณะที่มัสยิด และกล่าวตักเตือนผู้ที่ละเลยการละหมาดญะมาอะฮฺ โดยรวมหลักฐานต่างๆ ที่พูดถึงเรื่องนี้จากอัลกุรอาน และหะดีษ ผ่านคำอธิบายของอุละมาอ์นักวิชาการอิสลาม รวมถึงได้ชี้แจงถึงความประเสริฐและคุณค่าบางประการของการละหมาดญะมาอะฮฺไว้ด้วย เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • DOC

  จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ของเชค มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย์ ว่าด้วยละหมาดสุนัต ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ ดังนี้ 1. ละหมาดสุนัต เราะวาติบ 2. ละหมาดสุนัต ตะฮัจญุด 3. ละหมาดสุนัต วิติรฺ 4. ละหมาดสุนัต ตะรอวีหฺ 5. ละหมาดสุนัต ในวันอีด 6. ละหมาดสุนัต สุริยุปราคา (กุสูฟ) และ จันทรุปราคา (คุสูฟ) 7. ละหมาดสุนัต อิสติสกออ์ (ขอฝน) 8. ละหมาดสุนัต ฎุฮา 9. ละหมาดสุนัต อิสติคอเราะฮฺ การสุญูด ติลาวะฮฺ การสุญูด ชุกูรฺ

 • DOC

  จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิลอิสลามีย์ ของเชคมุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย์ ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ อาทิ .. 1- การละหมาดของผู้ป่วย ลักษณะการละหมาดของผู้ป่วย การทำความสะอาดของผู้ป่วย หุก่มต่างๆ ที่เกี่ยวกับการละหมาดของผู้ป่วย เมื่อใดบ้างที่อนุญาตให้ผู้ป่วยละหมาดควบรวมได้ ผู้ป่วยจะละหมาดที่ไหน? ผลบุญที่ถูกกำหนดไว้จากการงานอิบาดะฮฺสำหรับผู้ป่วยและผู้เดินทาง 2- การละหมาดของผู้เดินทาง หุก่มการย่อ(ก็อศฺร์)และการควบรวม(ญัมอฺ)ละหมาด ผู้เดินทางจะเริ่มต้นใช้หุก่มต่างๆ เกี่ยวกับการเดินทางได้เมื่อไร? ลักษณะการละหมาดของผู้เดินทางที่ตามหลังคนที่ไม่ได้เดินทาง หุก่มการละหมาดสุนัตในระหว่างเดินทาง หุก่มสำหรับผู้ที่เดินทางตลอดทั้งปี สิ่งที่ผู้เดินทางต้องทำเมื่อกลับภูมิลำเนาของเขา หุก่มต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทาง ลักษณะการละหมาดบนเครื่องบิน หุก่มของผู้เดินเมื่อเดินทางถึงมักกะฮฺ หุก่มการอะซานและอิกอมะฮฺในขณะเดินทาง ลักษณะการควบรวมและย่อละหมาดในระหว่างเดินทาง หุก่มการควบรวมและย่อที่อะเราะฟะฮฺและมุซฺดะลิฟะฮฺ หุก่มการละหมาดญะมาอะฮฺในระหว่างเดินทาง ลักษณะการละหมาดสุนัตบนพาหนะ หุก่มการควบรวมละหมาดในระหว่างที่ไม่ได้เดินทาง 3- การละหมาดในกรณีหวาดกลัว ลักษณะการละหมาดในกรณีหวาดกลัว

 • DOC

  จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ว่าด้วย หุก่มต่างๆ เกี่ยวกับการละหมาดโดยมีอิมาม ความประเสริฐของการละหมาดโดยมีอิมาม หุก่มการตามอิมาม ผู้ที่คู่ควรที่สุดในการเป็นอิมาม หุก่มการละหมาดตามหลังผู้เป็นฟาสิก หุก่มการแซงหน้าอิมามของมะอ์มูม สภาพของมะอ์มูมกับอิมาม สภาพของผู้ที่(มัสบูก)มาสายและเข้ามาละหมาดตามอิมามโดยที่อิมามละหมาดไปก่อนหน้านั้นแล้ว หุก่มการใช้เวลาสั้นๆ ในการละหมาด ลักษณะการใช้เวลาสั้นๆ ซึ่งเป็นสิ่งสุนัตในการละหมาด บรรดามะอ์มูมจะยืนที่จุดไหน? ลักษณะการจัดแถวของชายและหญิงด้านหลังอิมาม วิธีการจัดแถวให้ตรง หุก่มการจัดแถวให้ตรง หุก่มความต่างกันในการตั้งเจตนา ลักษณะการเป็นอิมามนำหน้าบรรดาเด็กๆ และบรรดาผู้หญิง หุก่มเมื่อผู้เป็นอิมามเกิดมีหะดัษระหว่างละหมาดอยู่ ลักษณะการชดของมะอ์มูมในร็อกอะฮฺที่ขาดไป หุก่มการละหมาดด้านหลังแถวคนเดียว หุก่มการละหมาดสุนัตเป็นญะมาอะฮฺ ลักษณะการตามอิมามของมะอ์มูม ลักษณะการหันตัวของอิมามสู่บรรดามะอ์มูม เมื่อใดที่อนุญาตให้สำหรับมะอ์มูมแยกตัวเป็นเอกเทศจากการนำของอิมาม กรณีต่างๆ ในการละหมาดที่อิมามต้องกล่าวเสียงดัง หุก่มการละหมาดตามหลังผู้ที่ดุอาอ์ขอความช่วยจากสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺ ข้อผ่อนผันที่สามารถขาดละหมาดญุมุอะฮฺและญะมาอะฮฺได้ หุก่มการละหมาดของอิมามในขณะที่นะญิสติดตัว จุดที่ประเสริฐในแถวละหมาด คุณสมบัติของผู้ที่สมควรอยู่ในแถวแรก ลักษณะการละหมาดให้ยาวนานและการละหมาดสั้นๆ

 • DOC

  จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ว่าด้วยการละหมาดญะมาอะฮฺ ประกอบด้วย เคล็ดลับในการบัญญัติการละหมาดญะมาอะฮฺ การชุมนุมที่ยิ่งใหญ่ของบรรดามุสลิม หุก่มการละหมาดญะมาอะฮฺ ความประเสริฐของการละหมาดญะมาอะฮฺที่มัสญิด สถานที่ใดที่ใช้ให้ละหมาดญะมาอะฮฺ หุก่มการออกไปละหมาดที่มัสญิดสำหรับผู้หญิง จำนวนขั้นต่ำในการละหมาดญะมาอะฮฺ หุก่มสำหรับผู้ละหมาดคนเดียวหลังจากนั้นพบว่ามีญะมาอะฮฺละหมาดอยู่ หุก่มสำหรับผู้ที่ไม่ละหมาดญะมาอะฮฺพร้อมอิมามที่มัสญิด

 • DOC

  จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ อาทิ ความหมายการสุญูดสะฮฺวี เหตุผลที่มีบัญญัติการสุญูดสะฮฺวี สาเหตุต่างๆ ที่จำเป็นต้องสุญูดสะฮฺวี คำกล่าวในขณะที่สุญูดสะฮฺวี ผู้ที่ละหมาดไม่ทันอิมามจะสุญูดสะฮฺวีเมื่อใด

 • PDF

  จากหนังสือ มุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ประกอบด้วย สุนัตต่างๆ ในการละหมาด สิ่งที่ทำให้การละหมาดเสีย หุก่มการอิสติฆฺฟารฺหลังจากละหมาดฟัรฺฎฺ ลักษณะการซิกิรฺ หุก่มสำหรับผู้ที่ลุกขึ้นยืนโดยลืมนั่งตะชะฮฺฮุด หุก่มสำหรับผู้ที่ออกไปละหมาดญะมาอะฮฺ แต่พบว่าผู้คนต่างละหมาดเสร็จแล้ว หุก่มการกล่าวคำว่า “อามีน”ทั้งในละหมาดและนอกละหมาด

 • DOC

  จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ อธิบายสิ่งที่เป็นวาญิบต่างๆ ของการละหมาด และอธิบายหุก่มผู้ที่ละเลยสิ่งที่วาญิบเหล่านั้น

 • DOC

  จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ อธิบายรุก่น หรือองค์ประกอบต่างๆ ของการละหมาด และอธิบายหุก่มผู้ที่ละเลยรุก่นหนึ่งรุก่นใดของการละหมาด และหุก่มการอ่านฟาติหะฮฺในละหมาด

 • DOC

  จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ อาทิ หุก่มต่างๆ ในการละหมาด หุก่มการอ่านสูเราะฮฺฟาติหะฮฺในละหมาด วิธีการเลิกละหมาดสำหรับผู้ที่มีหะดัษในระหว่างที่กำลังละหมาดอยู่ สิ่งที่มุสลิมต้องอ่านในละหมาด ช่วงเวลาที่ต้องหยุดนิ่งในละหมาด ดุอาอ์ต่างๆ ที่ใช้อิสติฟตาหฺนั้นแบ่งออกเป็นสามระดับ หุก่มการจงใจล่าช้าในการละหมาด การกระทำที่ควรหลีกเลี่ยง(มักรูฮฺ)ในระหว่างละหมาด หุก่มการมองซ้ายมองขวาในละหมาด หุก่มการทำสุตเราะฮฺ(ที่กั้น)ในระหว่างละหมาด หุก่มการเดินตัดหน้าผู้ละหมาด ช่วงเวลาการยกมือทั้งสองข้างขึ้นในละหมาด การกระทำที่อนุญาตให้ปฏิบัติได้ในระหว่างละหมาด หุก่มการอ่านเสียงดังสำหรับผู้ที่ละหมาดคนเดียว

 • DOC

  จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ประกอบด้วย คำกล่าวซิกิรฺหลังการละหมาดห้าเวลาตามสุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม สุนนะฮฺให้นับจำนวนตัสบีหฺด้วยการใช้ปลายนิ้วมือหรือข้อนิ้วมือทั้งสอง สิ่งที่ควรกล่าวเมื่อเสร็จจากละหมาดศุบหฺ ความประเสริฐของการนั่งเพื่อการซิกิรฺหลังจากละหมาดศุบหฺและอัศรฺ ช่วงเวลาซิกิรฺและดุอาอ์

 • DOC

  จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ อธิบายวิธีการละหมาด พร้อมบทดุอาอ์ต่างๆ ในละหมาด ตามขั้นตอนตั้งแต่ เริ่มตักบีรฺ ดุอาอ์อิสติฟตาหฺ อ่านฟาติหะฮฺและสูเราะฮฺ แบบอย่างจากสุนนะฮฺในการอ่านสูเราะฮฺในการละหมาดทั้งห้า การรุกูอฺ บทดุอาอ์ในรุกูอฺ ดุอาอ์ขณะยืนตรงเมื่อเงยขึ้นจากรุกูอฺ การสุญูด ดุอาอ์ในสุญูด เงยขึ้นสุญูด ดุอาอ์ขณะนั่งระหว่างสุญูด การนั่งตะชะฮฺฮุด สำนวนตะชะฮฺฮุด สำนวนการเศาะละวาต ดุอาอ์ก่อนให้สลาม ให้สลาม โดยยึดรูปแบบตามสุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม

หน้า : 5 - จาก : 1
ส่งฟีดแบ็ก