หมวดหมู่เนื้อหา

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัล-หัชร์ และบทเรียนต่างๆ ที่ถอดได้จากสูเราะฮฺ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 10 ตอน นำเสนอส่วนหนึ่งจากเรื่องราวของยิวบนีนะฎีรที่ผิดสัญญากับชาวมุสลิมในเมืองมะดีนะฮฺ สูเราะฮฺได้พูดถึงตัวอย่างความเป็นพี่น้องกันระหว่างชาวมุฮาญิรีนและอันศอร และแฉพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างมุนาฟิกและพวกยิว สุดท้ายก็ได้ให้ข้อสรุปที่สำคัญในกระบวนการสร้างความแข็งแกร่งของผู้ศรัทธาผ่านการยึดมั่นในคำสอนของอัลกุรอานที่ยิ่งใหญ่จากอัลลอฮฺผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ทรงกำหนดทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ทรงประสงค์

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัล-มุญาดิละฮฺ และบทเรียนต่างๆ ที่ถอดได้จากสูเราะฮฺ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 11 ตอน นำเสนอประเด็นมารยาททางสังคมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงในแต่ละวัน ซึ่งบางประการนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับประเด็นความเชื่อ และภาวะการตอบรับและการเป็นปฏิปักษ์ต่อบทบัญญัติของอัลลอฮฺอย่างคาดไม่ถึง สูเราะฮฺนี้ยังได้พูดถึงพฤติกรรมบางส่วนของพวกยิวและมุนาฟิกอีกด้วย

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัล-มุรสะลาต และบทเรียนต่างๆ ที่ถอดได้จากสูเราะฮฺ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมดสี่ตอน เป็นอีกหนึ่งสูเราะฮฺที่นำเสนอหลักความเชื่อเกี่ยวกับวันอาคิเราะฮฺ โดยยกอุทาหรณ์จากหลักฐานต่างๆ มากมายให้มนุษย์ได้สำนึกและหวนกลับมาทบทวนสิ่งที่พวกเขาต้องพบอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น เป็นสูเราะฮฺสั้นๆ ที่เน้นประเด็นเรื่องการศรัทธาต่อโลกหน้าอย่างกระชับ รวมทั้งเรียกร้องให้ไตร่ตรองคำสอนของอัลกุรอานอย่างตรงไปตรงมา

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัล-อินซาน และบทเรียนต่างๆ ที่ถอดได้จากสูเราะฮฺ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมดหกตอน เป็นสูเราะฮฺที่สรุปเรื่องราวชีวิตของมนุษย์และการเดินทางสู่สวรรค์อันเป็นสถานพำนักถาวรที่เขาจากมา สูเราะฮฺนี้ได้ฉายภาพของสวรรค์อย่างสวยงาม เพื่อกระตุ้นให้มนุษย์มุ่งมั่นปฏิบัติความดีตามคำสอนอัลกุรอานด้วยความอดทน เพื่อจะได้รับผลตอบแทนเป็นสวรรค์ตามที่พวกเขาปรารถนาด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺ

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัล-กิยามะฮฺ และบทเรียนต่างๆ ที่ถอดได้จากสูเราะฮฺ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมดห้าตอน เป็นสูเราะฮฺที่ตอกย้ำความศรัทธาต่อวันอาคิเราะฮฺหรือโลกหน้า อธิบายพฤติกรรมมนุษย์และมุมมองของพวกเขาต่อชีวิตที่จะต้องเกิดอีกครั้งหนึ่งหลังจากความตาย ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธ สูเราะฮฺยังได้ย้ำเตือนและยกอุทาหรณ์ให้มนุษย์ได้คิดทบทวนอย่างจริงจังหลายๆ รอบเกี่ยวกับความจริงของวันกิยามะฮฺ เพื่อที่พวกเขาจะได้เตรียมตัวและใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างถูกต้อง

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัล-มุดัษษิร และบทเรียนต่างๆ ที่ถอดได้จากสูเราะฮฺ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมดแปดตอน เป็นบทเรียนที่อัลลอฮฺได้สอนและฝึกฝนวิธีการเผยแพร่สัจธรรมแก่มวลมนุษย์ให้กับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เนื้อหาที่นำเสนอในสูเราะฮฺจะเน้นประเด็นการเตือนสำทับให้ศรัทธาในวันอาคิเราะฮฺและเรื่องต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในวันนั้น และได้เล่าถึงผลตอบแทนอันชั่วร้ายของบรรดาผู้ที่ต่อต้านสัจธรรมและดื้อด้านต่อท่านนบี อีกทั้งได้เยาะเย้ยล้อเลียนการสั่งสอนของท่าน

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัล-มุซซัมมิล และบทเรียนต่างๆ ที่ถอดได้จากสูเราะฮฺ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมดสี่ตอน เนื้อหาเป็นการพูดถึงคำสั่งของอัลลอฮฺให้ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ประกอบอิบาดะฮฺกิยามุลลัยล์ หรือการละหมาดกลางคืน ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างตัวตนและจิตวิญญาณให้พร้อมแบกรับภารกิจในการทำงานอิสลามอันหนักหน่วง และมีความอดทนต่อการเผชิญหน้าความกดดันจากแรงต่อต้านของบรรดามุชริกีนมักกะฮฺ เป็นอีกหนึ่งสูเราะฮฺที่สะท้อนให้เห็นการทุ่มเทที่ท่านนบีได้ทำตัวอย่างเอาไว้แก่เราประชาชาติของท่านอย่างสวยงาม

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัล-ญิน และบทเรียนต่างๆ ที่ถอดได้จากสูเราะฮฺ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมดหกตอน เนื้อหาในช่วงต้นเป็นการเล่าเรื่องราวที่ญินได้พูดถึงข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับญินเอง และการศรัทธาต่ออัลลอฮฺและอัลกุรอานที่พวกมันได้ค้นพบจากท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เนื้อหาในช่วงหลังเป็นการตอกย้ำความเชื่อในเตาฮีดหรือเอกภาพของอัลลอฮฺ อันเป็นแก่นแห่งความเชื่อที่อิสลามได้ประทานลงมาเป็นแนวทางพร้อมกับการดำรงชีวิตของมนุษย์และญินทั้งปวง

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ นูห์ และบทเรียนต่างๆ ที่ถอดได้จากสูเราะฮฺ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมดหกตอน เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของท่านนบีนูห์ และการทำงานเผยแผ่คำสอนของอัลลอฮฺแก่พรรคพวกของท่านอย่างแข็งขันเป็นระยะเวลาถึง 950 ปี เรื่องราวของท่านถือเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับคนรุ่นหลังไม่ว่าจะเป็นบรรดานบีหรือผู้คนที่ทำงานอิสลามทั่วไป มีทั้งการอธิบายกระบวนการและวิธีการทำงานของท่าน ผลที่เกิดขึ้น และสภาพความดื้อรั้นของกลุ่มคนที่ชิริกต่ออัลลอฮฺ ซึ่งเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อันยาวนานในอดีตแต่กลับสะท้อนให้เห็นภาพปัจจุบันอย่างชัดเจนเหลือเชื่อและน่าแปลกเป็นอย่างยิ่ง

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัล-มะอาริจญ์ และบทเรียนต่างๆ ที่ถอดได้จากสูเราะฮฺ ซึ่งประกอบด้วยเรื่องราวต่างๆ ตั้งแต่การเกริ่นนำว่าด้วยลักษณะการปฏิเสธศรัทธาของพวกมุชริกีน คำสั่งให้อดทนต่อการต่อต้านและการถากถางล้อเลียนของพวกเขา อธิบายสภาพวันกิยามะฮฺและบั้นปลายอันน่าสะพรึงกลัวของกลุ่มที่ประกอบความชั่วและไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ในขณะเดียวกันก็อธิบายคุณลักษณะที่จะทำให้มนุษย์ได้ประสบความสำเร็จได้เข้าสวรรค์ในอาคิเราะฮฺด้วย สวรรค์อันเป็นสิ่งที่ชาวมุชริกีนก็คาดหวังแต่พวกเขาไม่มีความเหมาะสมใดๆ ที่จะได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่นั้นเลย สูเราะฮฺได้ปิดท้ายด้วยการให้กำลังใจเพื่อให้ท่านนบียืนหยัดต่อไปในการทำงานโดยไม่ต้องรู้สึกเจ็บปวดกับการถากถางและความดื้อรั้นของผู้ปฏิเสธ

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของอายะฮฺกุรสีย์ การรู้จักอัลลอฮฺผ่านอายะฮฺกุรสีย์ การศรัทธาจะสมบูรณ์อย่างไรถ้าไม่รู้จักอัลลอฮฺ ความสำคัญของการรู้จักอัลลอฮฺ ที่มีอิทธิพลใหญ่หลวงในชีวิตของมนุษย์ คุณลักษณะอันสมบูรณ์ของอัลลอฮฺที่ทรงประกาศชี้แจงไว้ในอายะฮฺกุรสีย์ เป็นอายะฮฺแห่งเตาฮีดที่สามารถป้องกันญินและอิบลีสได้ ความหมายในแต่ละท่อนของอายะฮฺกุรสีย์ล้วนชี้นำไปสู่การยอมรับต่อเอกภาพของอัลลอฮฺและศิโรราบต่อความยิ่งใหญ่สูงส่งของพระองค์อัลลอฮฺ พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างและควบคุมสรรพสิ่งทั้งมวล

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัล-ห๊ากเกาะฮฺ และบทเรียนต่างๆ ที่ถอดได้จากสูเราะฮฺ อาทิ ปฐมบทว่าด้วยวันกิยามะฮฺ ความน่าสะพรึงกลัว การเตือนของอัลลอฮฺให้นึกถึงวันสิ้นโลกด้วยการยกอุทาหรณ์จากความล่มสลายของชนก่อนๆ การพูดถึงสภาพของชาวสวรรค์และนรก รวมถึงยืนยันความจริงของอัลกุรอานที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้นำเผยแพร่มายังมนุษยชาติ

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัล-เกาะลัม รวมบทเรียนต่างๆ ที่ได้จากสูเราะฮฺ อาทิ การยืนยันถึงความประเสริฐของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ลบล้างคำครหาต่างๆ ที่ผู้ปฏิเสธศรัทธาได้โจมตีท่าน และได้ยกอุทาหรณ์ให้บรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อท่านได้เห็นถึงอันตรายจากพฤติกรรมเหล่านั้น รวมถึงการให้กำลังใจเพื่อให้ท่านได้ทำหน้าที่อย่างยืนหยัดมั่นคงต่อไป

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัล-มุลก์ เป็นอีกหนึ่งสูเราะฮฺที่มีความประเสริฐอันยิ่งใหญ่ และมีเนื้อหาน่าสนใจที่เรียกร้องให้มนุษย์ตระหนักและพิจารณาถึงพระเดชานุภาพของอัลลอฮฺ ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่งดงาม สมดุล มีบทเรียนหลายประการที่จะทำให้มนุษย์ยอมรับในอำนาจของพระองค์และหวนกลับไปสู่การศรัทธาอย่างมั่นคง

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัช-ชัมสฺ ว่าด้วยการสาบานของอัลลอฮฺกับสรรพสิ่งที่พระองค์สร้างมาบางประการ เป็นการสาบานที่ต้องการสื่อให้มนุษย์ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นที่พระองค์ต้องการกล่าวถึงหลังจากนั้น นั่นคือการเอาใจใส่ต่อหัวใจและการปรับปรุงตัวเองให้อยู่ในครรลองของคำสั่งแห่งพระผู้อภิบาล ไม่ฝ่าฝืนและปฏิเสธเยี่ยงกลุ่มชนษะมูดที่พระองค์ยกตัวอย่างในสูเราะฮฺนี้ ซึ่งต้องประสบกับการลงโทษอันเจ็บปวดเนื่องด้วยการทรยศต่อคำมั่นสัญญาที่ได้ให้กับอัลลอฮฺ

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อัลบะลัด อธิบายด้านมืดบางประการในตัวมนุษย์โดยเฉพาะผู้ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมในชีวิตจริงในรูปของความยโสโอหัง การเห็นแก่ตัว และนิสัยด้านลบอื่นๆ ซึ่งอัลกุรอานได้สาธยายอย่างแยบยล และได้ให้คำแนะนำเพื่อกลับตัวไปดำเนินชีวิตตามครรลองที่เที่ยงธรรมอันเปี่ยมพร้อมด้วยปัจจัยแห่งการสร้างความสำเร็จในโลกนี้และความสุขในโลกหน้า

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัล-ฟัจญ์รฺ อีกหนึ่งสูเราะฮฺที่แฝงด้วยบทเรียนล้ำค่า ซึ่งบรรยายข้อเท็จจริงและความลับของชีวิตไว้อย่างน่าประหลาด โดยยกตัวอย่างทั้งความงดงามแห่งการสร้างสรรค์ของพระผู้เป็นเจ้า สภาพและนิสัยของผู้ปฏิเสธ การปอกลอกจุดอ่อนของมนุษย์ นำเสนอวิธีการรับมือกับความอ่อนแอใต้จิตสำนึก และเรียกร้องให้กลับไปสู่พลังอันงดงามของจิตวิญญาณดังธรรมชาติดั้งเดิมที่อัลลอฮฺประทานให้ เพื่อการหวนคืนสู่โลกหน้าด้วยความสงบนิ่งของหัวใจที่ยินดีปรีดาต่อผลตอบแทนที่อัลลอฮฺทรงมอบเป็นรางวัล

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัล-ฆอชิยะฮฺ สูเราะฮฺที่กล่าวถึงสภาพบั้นปลายสุดท้ายในโลกหน้าของมวลมนุษย์ ซึ่งมีอยู่สองประการเท่านั้น หากไม่เป็นสวรรค์ก็คือนรก ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้เป็นเนื้อหาการเรียกร้องเชิญชวนของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แก่ประชาชาติของท่าน เพื่อจะได้รำลึกและปฏิบัติให้รอดพ้นจากนรกและได้เป็นชาวสวรรค์ อนึ่ง หน้าที่ของท่านนบีนั้นคือการตักเตือนให้รู้ ส่วนการตัดสินใจจะรับหรือไม่นั้น ผู้ถูกตักเตือนจะเป็นคนเลือกและรับผลกรรมของมันเอง

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัล-อะอฺลา หนึ่งในจำนวนสูเราะฮฺที่มีความหมายอันยิ่งใหญ่ และอธิบายเกร็ดแห่งการใช้ชีวิตในฐานะบ่าวของอัลลอฮฺได้อย่างครอบคลุม เป็นสูเราะฮฺหนึ่งที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม รักเป็นพิเศษ เนื่องด้วยนัยแห่งคำสั่งจากพระผู้อภิบาลที่ทรงอิทธิพลทั้งในด้านความเชื่อ การปฏิบัติตน การเชิญชวน และการขัดเกลาตัวเอง รวมทั้งยังเป็นการประกาศสารแห่งความเป็นสากลตั้งแต่อดีตในยุคศาสนทูตก่อนหน้านี้จนถึงยุคของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในปัจจุบัน

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัฏ-ฏอริก เป็นสูเราะฮฺที่ปลุกมนุษย์ให้ตื่นขึ้นจากการหลับใหลและความหลงลืม ให้สำนึกว่าเขาเป็นมัคลูกที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยพระผู้อภิบาล ชีวิตของมนุษย์ไม่ได้โดดเดี่ยวและไม่ได้ถูกสร้างมาอย่างไร้สาระ เขาจะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺในวันอาคิเราะฮฺซึ่งวันนั้นความลับทุกอย่างของเขาจะถูกเปิดเผย จึงพึงใช้ชีวิตในโลกนี้ด้วยความตระหนัก นอกจากนี้ในสูเราะฮฺนี้ยังมีการให้กำลังใจแก่ผู้ทำงานอิสลามที่ถูกทดสอบด้วยการต่อต้านจากบรรดาผู้ปฏิเสธที่ไม่ยอมเชื่อในข้อเท็จจริงๆ ต่างข้างต้น

หน้า : 6 - จาก : 1
ส่งฟีดแบ็ก