หมวดหมู่เนื้อหา

 • PDF

  อรรถาธิบายความหมายโดยรวมของสูเราะฮฺ อัล-กอริอะฮฺ ที่กล่าวถึงวันกิยามะฮฺและสภาพอันน่าสะพรึงกลัวในวันนั้น รวมทั้งบั้นปลายของมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นสวรรค์หรือนรก ตอกย้ำความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติความดีงามเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการมีชีวิตในโลกหน้าอันถาวร เป็นบทความจากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดยเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัล-ฆอชิยะฮฺ สูเราะฮฺที่กล่าวถึงสภาพบั้นปลายสุดท้ายในโลกหน้าของมวลมนุษย์ ซึ่งมีอยู่สองประการเท่านั้น หากไม่เป็นสวรรค์ก็คือนรก ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้เป็นเนื้อหาการเรียกร้องเชิญชวนของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แก่ประชาชาติของท่าน เพื่อจะได้รำลึกและปฏิบัติให้รอดพ้นจากนรกและได้เป็นชาวสวรรค์ อนึ่ง หน้าที่ของท่านนบีนั้นคือการตักเตือนให้รู้ ส่วนการตัดสินใจจะรับหรือไม่นั้น ผู้ถูกตักเตือนจะเป็นคนเลือกและรับผลกรรมของมันเอง

 • PDF

  วิเคราะห์บทเรียนจากสูเราะฮฺอาล อิมรอน 196-198 ที่กล่าวเตือนไม่ให้มุสลิมหมดกำลังใจเพราะหลงไปเห็นความมั่งคั่งและความสุขสำราญของผู้ปฏิเสธศรัทธาในโลกดุนยา และอธิบายว่าแท้จริงแล้วสภาพความสุขสบายของกาฟิรฺในโลกดุนยานั้นคือการทดสอบของอัลลอฮฺ ซึ่งในโลกอาคิเราะฮฺพวกเขาจะไม่ได้รับอะไรอีกเลยนอกจากการลงทัณฑ์อย่างสาหัส เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  อธิบายอายะฮฺอัลกุรอานจากสูเราะฮฺ อัฏ-ฏูร อายะฮฺที่ 21 ว่าด้วยการที่อัลลอฮฺทรงมอบรางวัลพิเศษให้กับชาวสวรรค์ ด้วยการให้ลูกหลานที่ศรัทธาของพวกเขาได้มาอยู่ร่วมกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งในสวรรค์ ถึงแม้ว่าลูกหลานของพวกเขาจะมีภาคผลบุญไม่มากเหมือนพวกเขาก็ตาม จากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดย ดร. อะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัล-อะอฺลา หนึ่งในจำนวนสูเราะฮฺที่มีความหมายอันยิ่งใหญ่ และอธิบายเกร็ดแห่งการใช้ชีวิตในฐานะบ่าวของอัลลอฮฺได้อย่างครอบคลุม เป็นสูเราะฮฺหนึ่งที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม รักเป็นพิเศษ เนื่องด้วยนัยแห่งคำสั่งจากพระผู้อภิบาลที่ทรงอิทธิพลทั้งในด้านความเชื่อ การปฏิบัติตน การเชิญชวน และการขัดเกลาตัวเอง รวมทั้งยังเป็นการประกาศสารแห่งความเป็นสากลตั้งแต่อดีตในยุคศาสนทูตก่อนหน้านี้จนถึงยุคของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในปัจจุบัน

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัฏ-ฏอริก เป็นสูเราะฮฺที่ปลุกมนุษย์ให้ตื่นขึ้นจากการหลับใหลและความหลงลืม ให้สำนึกว่าเขาเป็นมัคลูกที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยพระผู้อภิบาล ชีวิตของมนุษย์ไม่ได้โดดเดี่ยวและไม่ได้ถูกสร้างมาอย่างไร้สาระ เขาจะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺในวันอาคิเราะฮฺซึ่งวันนั้นความลับทุกอย่างของเขาจะถูกเปิดเผย จึงพึงใช้ชีวิตในโลกนี้ด้วยความตระหนัก นอกจากนี้ในสูเราะฮฺนี้ยังมีการให้กำลังใจแก่ผู้ทำงานอิสลามที่ถูกทดสอบด้วยการต่อต้านจากบรรดาผู้ปฏิเสธที่ไม่ยอมเชื่อในข้อเท็จจริงๆ ต่างข้างต้น

 • PDF

  อธิบายความหมายของสูเราะฮฺอัฎ-ฎุฮา เป็นสูเราะฮฺที่ปลอบโยนท่านนบี มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งกล่าวถึงการที่อัลลอฮฺทรงปกป้องท่านและคอยช่วยเหลือท่าน และยังเตรียมผลรางวัลอันยิ่งใหญ่ในสวรรค์ให้อีกด้วย นับเป็นบุญคุณอันมหาศาลที่ท่านได้รับจากพระองค์อัลลอฮฺ ควรค่าที่ต้องขอบคุณอย่างมาก เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัล-บุรูจญ์ เป็นสูเราะฮฺที่กล่าวเตือนให้สำนึกถึงความยิ่งใหญ่ของวันกิยามะฮฺ และให้ระวังพฤติกรรมที่จะทำให้ต้องประสบกับความลำบากในวันนั้น เช่นการอธรรมบนแผ่นดิน โดยเฉพาะการอธรรมต่อผู้ศรัทธา สูเราะฮฺนี้ได้ยกอุทาหรณ์เรื่องราวของชาวคูในอดีต ซึ่งเป็นภาพความอธรรมที่โหดร้าย กระนั้น ผู้คนในสมัยปัจจุบันก็น่าจะได้รับบทเรียนต่างๆ จากเรื่องเล่าเช่นนี้เพื่อปรับปรุงการดำรงชีวิตให้เป็นไปตามที่อัลลอฮฺพอพระทัย

 • PDF

  วิเคราะห์สาระสำคัญของสูเราะฮฺ ยูนุส ที่ได้มุ่งเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการสำคัญของความเชื่อแห่งศาสนาอิสลาม(อุศูล อัล-อะกีดะฮฺ อัล-อิสลามียะฮฺ) นั่นคือ การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ การศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ การศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูต การศรัทธาต่อวันแห่งการฟื้นคืนชีพและวันแห่งการตอบแทน โดยเฉพาะการศรัทธาต่ออัล-เกาะฎออ์และอัล-เกาะดัรฺ หรือบันทึกกฎสภาวะต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เป็นการยืนยันถึงแก่นแท้ของการศรัทธาในความเอกะของอัลลอฮฺ ญัลละวะอะลา และการศรัทธาต่ออัล-เกาะฎออ์และอัล-เกาะดัรฺ ในรูปแบบต่างๆ บางครั้งก็มาในรูปแบบของเรื่องราวของบรรดานบี และบางครั้งก็มาในรูปแบบของการย้ำเตือนให้มนุษย์รำลึกถึงเดชานุภาพของอัลลอฮฺ ความปรีชาของพระองค์ และความยุติธรรมของพระองค์ในการบริหารสรรพสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่

 • PDF

  วิเคราะห์สาระสำคัญของสูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ ที่ได้เปิดเผยธาตุแท้ของพวกปฏิเสธศรัทธา พวกมุนาฟิกูนผู้กลับกลอก และพวกที่หันหลังให้กับศาสนา รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ของพวกเขา เป็นเนื้อหาของอัลกุรอานส่วนสุดท้ายที่ถูกประทานลงมาแก่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และถือเป็นข้อเรียกร้องสุดท้ายที่มีต่อมนุษย์ทุกคน ซึ่งหลังจากที่อัลลอฮฺได้เปิดเผยถึงพฤติกรรมของพวกปฏิเสธศรัทธา พวกมุนาฟิกูนผู้กลับกลอก และผู้ที่หันหลังให้กับศาสนา พระองค์ก็ยังได้เตือนสติผู้ศรัทธาทุกคนถึงความจำเป็นที่ต้องให้พวกเขาได้รับรู้ว่าประตูแห่งการกลับเนื้อกลับตัว(เตาบะฮฺ)นั้นเปิดอยู่เสมอ ซึ่งจำเป็นที่พวกเขาต้องรีบเร่งกลับเนื้อกลับตัวก่อนที่จะเกิดความหายนะ

 • PDF

  อธิบายเนื้อหาโดยสรุปจากสูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ และข้อคิดต่างๆ ที่ได้รับจากสูเราะฮฺนี้ โดยกล่าวสรุปพอสังเขปและกระชับเกี่ยวกับความประเสริฐของสูเราะฮฺ เหตุการณ์บางกรณีที่เกิดขึ้นกับเศาะหาบะฮฺว่าด้วยสูเราะฮฺนี้ สุนนะฮฺต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ความหมายของเนื้อหา และบทเรียนที่ได้รับ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัล-อินชิกอก อธิบายสภาพของวันกิยามะฮฺต่อเนื่องจากสูเราะฮฺที่ผ่านๆ มา กล่าวถึง ข้อเท็จจริงของการมีชีวิตในโลกนี้ และการแบ่งกลุ่มของมนุษย์ในวันกิยามะฮฺเป็นสองพวก ลักษณะความยุ่งยากโกลาหลน่าสะพรึงกลัวหลังจากความตาย สภาพของผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อวันอาคิเราะฮฺ คำตักเตือนให้มุสลิมได้ตระหนักและใช้ชีวิตอย่างมีสติ ระลึกถึงอาคิเราะฮฺอย่างเป็นรูปธรรมอยู่เสมอ

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัล-มุฏ็อฟฟิฟีน สรุปเนื้อหาสาระที่ได้รับจากสูเราะฮฺนี้ เกี่ยวกับพฤติกรรมเล็กๆ น้อยๆ ในสายตาของมนุษย์แต่มีผลที่อันตรายในวันอาคิเราะฮฺ เช่นการโกงตาชั่ง ซึ่งแพร่กระจายเป็นเรื่องปกติธรรมดาในสังคมปัจจุบัน พร้อมทั้งกล่าวถึงการแบ่งประเภทของมนุษย์ในวันอาคิเราะฮฺตามผลกรรมและความประพฤติในโลกดุนยา รวมถึงวิเคราะห์สภาพมุมมองต่อมุสลิมของผู้ที่เป็นปฏิปักษ์กับสัจธรรมของพระผู้เป็นเจ้า (หมายเหตุ อายะฮฺที่ 18-28 ไม่มีในการอธิบายนี้เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดขณะบันทึก)

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  ความเป็นมาของบนีอิสรออีล จากยุคอิบรอฮีม อิสหาก ยะอฺกูบ ยูซุฟ และมูซา อะลัยฮิมุสสลาม พูดถึงเรื่องราวของอิสรออีลโดยเฉพาะในฐานะที่เป็นกลุ่มชนที่รับมอบหมายให้มาเป็นตัวแทนของอัลลอฮฺในการดูแลแผ่นดินของพระองค์ แต่ประสบความล้มเหลวและบิดพลิ้วในหน้าที่ ลำดับเหตุการณ์คร่าวๆ เกี่ยวกับการอพยพของนบีมูซาและบนีอิสรออีลจากอียิปต์ และเหตุการณ์หลังจากการอพยพที่เริ่มเผยตัวตนที่แท้จริงของบนีอิสรออีล เป็นการเปิดเผยธาตุแท้นิสัยยิว

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  การผูกพันกับอัลกุรอาน ภาวะยุ่งงานกับการห่างหายจากอัลกุรอาน ความรู้สึกเมื่อได้กลับมาหาอัลกุรอานอีกครั้ง การยกตัวอย่างกลุ่มชนที่ล้มเหลวในการรับอะมานะฮฺเป็นเคาะลีฟะฮฺบนหน้าแผ่นดิน (บนี อิสรออีล) คุณลักษณะสอนคนอื่นทำดีแต่ลืมตัวเอง การอาศัยละหมาดและการอดทนในการแก้ปัญหาชีวิต แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับนิสัยของยิว

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัล-อินฟิฏอรฺ อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของการศึกษาเรื่องโลกหน้าที่จะส่งผลต่อวิถีการดำรงชีวิตในแต่ละวัน วิเคราะห์บทเรียนต่างๆ ที่กล่าวถึงสภาพเหตุการณ์ของวันกิยามะฮฺจากสูเราะฮฺนี้

 • PDF

  อธิบายโองการ 69 จากสูเราะฮฺ อัน-นิสาอ์ ซึ่งกล่าวถึง อานิสงค์ของการที่มุสลิมมีความรักที่บริสุทธิ์ใจต่อคนดีมีคุณธรรม ถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะได้มีคุณสมบัติแห่งความดีเทียบเท่าบรรดาคนดีเหล่านั้น เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัต-ตักวีรฺ อธิบายถึงสภาพเหตุการณ์ของวันสิ้นโลก และความสำคัญของอัลกุรอานอันเป็นแหล่งข้อมูลหลักที่ใช้อธิบายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวันสิ้นโลกและชีวิตหลังความตาย รวมถึงทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ และไม่มีคัมภีร์อื่นใดที่เป็นทางนำได้เที่ยงธรรมมากกว่าอัลกุรอานอีก

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  ความสำคัญของสูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺในการขับไล่ญินและชัยฏอน การฟังอัลกุรอานในบ้าน อันตรายของการทำคุณไสย วิธีการของอิสลามในการปัองกันรักษาไสยศาสตร์ ชิริกและคุรอฟาต หน้าที่ของเคาะลีฟะฮฺ เรื่องราวของอาดัมกับอิบลีสในสวรรค์ และการท้าทายของชัยฏอนที่จะทำลายลูกหลานอาดัมจนถึงวันกิยามะฮฺ พร้อมบทเรียนที่ได้รับ

 • PDF

  อธิบายโองการ 123-126 จากสูเราะฮฺ ฏอฮา ซึ่งกล่าวถึงสภาพของชีวิตอันผาสุกที่ได้รับการชี้นำจากอัลลอฮฺด้วยการปฏิบัติตามโองการต่างๆ ของพระองค์ กับอีกชีวิตหนึ่งที่ผลักไสทางนำของพระองค์จึงทำให้ต้องตกอยู่ในความมืดบอดทั้งในโลกนี้และโลกหน้า เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

ส่งฟีดแบ็ก