หมวดหมู่เนื้อหา

 • PDF

  อธิบายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะของโลกดุนยาในทัศนะของอัลลอฮฺพระผู้เป็นเจ้า ว่ามิได้มีราคาแต่อย่างใดเลย เป็นเพียงเศษซากที่อัลลอฮฺส่งมาเป็นบททดสอบมวลมนุษย์ จึงไม่ควรเอาเป็นเอาตายกับดุนยา และควรที่จะใช้ชีวิตด้วยความสมถะใช้ชีวิตโลกเพื่อมุ่งมั่นสู่อาคิเราะฮฺโลกหน้าอันนิรันดร เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อะบะสะ อธิบายถึงความเป็นธรรมของศาสนาอิสลามที่เป็นหลักบัญญัติและคำสอนสำหรับมนุษยชาติทั้งปวง โดยไม่จำกัดชนชั้นวรรณะ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าคำสอนของอิสลามจะชัดเจนมากแค่ไหนก็ตาม กระนั้นมนุษย์ส่วนมากก็ยังคงอยู่ในความหลงลืมและเหลวไหลไร้สาระ เนื่องจากไม่น้อมนำอิสลามมาใช้ในชีวิต ทั้งๆ ที่วันสิ้นโลกนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

 • MP3

  อัลกุรอาน อ่านโดยเชค สะอัด อัล-ฆอมิดีย์ พร้อมแปลความหมายภาษาไทย ญุซอ์ ที่ 28-30

 • PDF

  บทความเตือนใจเกี่ยวกับความสำคัญของการศรัทธาและการยืนหยัดอยู่บนความดีจนกระทั่งหมดลมหายใจ ซึ่งจะเป็นสาเหตุแห่งการได้รับสวรรค์ และได้รับการแจ้งข่าวดีจากอัลลอฮฺโดยบรรดามะลาอิกะฮฺ ซึ่งทั้งปวงนั้นเป็นความเมตตาอันยิ่งใหญ่ล้นพ้นของอัลลอฮฺสำหรับผู้ที่ภักดีต่อพระองค์อย่างเสมอต้นเสมอปลาย เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  บทความสะกิดใจเกี่ยวกับความสุขสบายและความสำราญในสวนสวรรค์ ซึ่งอัลลอฮฺทรงเตรียมไว้ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาที่ยำเกรงต่อพระองค์ สวรรค์คือจุดปลายทางที่มนุษย์ต่างใฝ่หา เต็มไปด้วยความสุขและไม่มีความเหนื่อยยากใดๆ อีกต่อไป จึงควรมุ่งมั่นแสวงหาหนทางสู่สวรรค์อย่างจริงจัง เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัน-นาซิอาต ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหลักความเชื่ออิสลาม ที่ต้องการให้มนุษย์ระลึกถึงอาคิเราะฮฺหรือโลกหน้า ด้วยการนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลกหน้า เช่น ความตายและบรรดามลาอิกะฮฺที่รับวิญญาณ ตัวอย่างของบุคคลที่ปฏิเสธอาคิเราะฮฺ การดูแลหัวใจให้เชื่อมั่นในอาคิเราะฮฺอยู่เสมอ ผลตอบแทนของคนดีและคนชั่วในอาคิเราะฮฺ เป็นต้น

 • PDF

  กล่าวถึงบทเรียนต่างๆ จากอายะฮฺที่ 38 ในสูเราะฮฺ อัล-อันอาม เกี่ยวกับความยุติธรรมของอัลลอฮฺ ความรอบรู้ของพระองค์ แม้กระทั่งกับบรรดาสัตว์เดรัจฉานหรือนกชนิดต่างๆ พระองค์เป็นผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งเหล่านี้และเป็นผู้ให้ริสกีเครื่องปัจจัยยังชีพแก่พวกมันทั้งหมดไม่ต่างไปจากมนุษย์ พระองค์จึงคู่ควรที่สุดแล้วที่เราจำเป็นต้องมอบหมายต่อพระองค์ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  อธิบายเป้าหมายของสูเราะฮฺ อัล-อันฟาล คือการอธิบายกฎเกณฑ์แห่งชัยชนะ ต้องมีทั้งด้าน ร็อบบานียะฮฺ(เงื่อนไขด้านการศรัทธาเชื่อมั่น) และด้าน มาดดียะฮฺ (เงื่อนไขทางด้านวัตถุปัจจัย) สูเราะฮฺอัล-อันฟาล เป็นสูเราะฮฺมะดะนียะฮฺ ซึ่งถูกประทานลงมาหลังจากเกิดสงครามบะดัรฺ โดยถือเป็นสงครามแรกในประวัติศาสตร์อิสลามอันรุ่งโรจน์ และถือเป็นชัยชนะแรกของกองทัพแห่งพระผู้เป็นเจ้าผู้ได้ชื่อว่า อัร-เราะหฺมาน กระทั่งเศาะหาบะฮฺบางท่านได้ตั้งชื่อสูเราะฮฺนี้ว่า “สูเราะฮฺบะดัร” และอัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ตั้งชื่อสูเราะฮฺนี้ในอัลกุรอานว่า “อัลฟุรกอน” เนื่องจากสูเราะฮฺนี้มีการกล่าวถึงเหตุการณ์นี้อย่างยืดยาว และยังมีการนำเสนอแบบแผนของการทำสงครามอย่างละเอียด พร้อมทั้งยังมีการชี้แจงถึงความจำเป็นที่มุสลิมต้องเป็นวีรบุรุษ และมีจุดยืนต่อความเท็จด้วยความกล้าหาญชาญชัยและยืนหยัดอย่างมั่นคง

 • PDF

  อธิบายเป้าหมายของสูเราะฮฺ อัล-อะอฺรอฟ คือการย้ำให้มนุษย์เข้มแข็งในจุดยืนและไม่เป็นคนที่เหลาะแหละหรือเป็นคนในแง่ลบ สูเราะฮฺอัล-อะอฺรอฟ เป็นหนึ่งในสูเราะฮฺมักกียะฮฺที่มีเนื้อหายืดยาวที่สุด และถือเป็นสูเราะฮฺแรกที่นำเสนอเรื่องราวของบรรดานบีอย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่เรื่องราวการสร้างนบีอาดัม อะลัยฮิสลาม จนถึงช่วงสุดท้ายของการสร้าง ตามด้วยเรื่องราวของท่านนบีนูหฺ ท่านนบีฮูด ท่านนบีศอลิหฺ ท่านนบีลูฏ ท่านนบีชุอัยบฺ ท่านนบีมูซา และท่านนบีมุหัมมัดของเรา ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

 • PDF

  วิเคราะห์ข้อคิดจากอายะฮฺดังกล่าว เช่น การยืนยันถึงความสุขสบายในโลกหลังความตาย การส่งเสริมสนับสนุนญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ สถานะอันยิ่งใหญ่ของญิฮาด การปลอบใจญาติผู้เสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮฺ และยืนยันว่าผลบุญดังกล่าวเฉพาะผู้ที่มีเจตนาถูกต้องในการญิฮาดเพื่อเชิดชูสารแห่งอัลลอฮฺเท่านั้น เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัน-นะบะอ์ กล่าวถึง หลักความเชื่อเกี่ยวกับวันสิ้นโลกหรือวันกิยามะฮฺ และวิธีการที่อัลกุรอานใช้นำเสนอเพื่อให้มนุษย์เชื่อมั่นต่อการเกิดขึ้นของวันดังกล่าว รวมทั้งบรรยายถึงสภาพอันน่าสะพรึงกลัวของวันสิ้นโลก ผลตอบแทนอันเลวร้ายของผู้ปฏิเสธ และบั้นปลายอันงดงามสำหรับผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺ

 • PDF

  บทความที่เรียกร้องเชิญชวนให้ใคร่ครวญอัลกุรอานหรือการตะดับบุรฺ อธิบายความสำคัญของการตะดับบุรฺ ความแตกต่างระหว่างการตะดับบุรฺ และการตัฟซีรฺ ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจอัลกุรอานในแต่ละด้านที่อาจจะแตกต่างกัน รวมถึงการอธิบายสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการตะดับบุรฺและไม่กล้าใคร่ครวญอัลกุรอาน

 • PDF

  อรรถาธิบายสูเราะฮฺ อัล-ฟะลัก กล่าวถึงคุณค่าและความประเสริฐของสูเราะฮฺ ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนสามสูเราะฮฺที่ใช้ปัดเป่าเพื่อป้องกันตัวจากการมุ่งร้ายของผู้ไม่หวังดี ควรอย่างยิ่งที่มุสลิมจะใช้เป็นบทอ่านในชีวิตประจำวัน เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อร อัล-มุนตะกอฮฺ โดยเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  อธิบายเนื้อหาความหมายจากสูเราะฮฺ อัล-อัศรฺ กล่าวถึงคุณลักษณะสี่ประการที่จะทำให้มนุษย์รอดพ้นจากความขาดทุน รวมถึงบทเรียนอันทรงคุณค่าอื่นๆ จากสูเราะฮฺสั้นๆ แต่เปี่ยมด้วยวิทยปัญญาอันมากมายเหลือคณา เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อร อัล-มุนตะกอฮฺ โดยเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  วิเคราะห์บทเรียนจากอัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-กะฮ์ฟฺ อายะฮฺที่ 28 กล่าวถึงความประเสริฐของการรำลึกถึงอัลลอฮฺและการเป็นเพื่อนกับคนดี หลีกเลี่ยงการคบหากับคนชั่ว เนื่องจากเป็นสิ่งที่ส่งอิทธิพลในชีวิตของคนคนหนึ่งอย่างมากทีเดียว เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อร อัล-มุนตะกอฮฺ โดยเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  อธิบายเป้าหมายของสูเราะฮฺ อัล-อันอาม กล่าวถึงความพิเศษของสูเราะฮฺนี้ ซึ่งเป็นสูเราะฮฺที่ได้รับเกียรติโดยให้มะลาอิกะฮฺจำนวนเจ็ดหมื่นตนร่วมติดตามในการประทานมันลงมา เนื่องจากเป็นสูเราะฮฺที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแจ้งประกาศิตถึงเอกภาพของอัลลอฮฺ และการโต้ตอบข้อกล่าวหาอันมดเท็จของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัล-ลัยลฺ พูดถึงเนื้อหาสรุปโดยสรุปของสูเราะฮฺ ที่กล่าวถึงความแตกต่างของมนุษย์และวิถีทางในการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งแต่ละพวกก็จะได้รับผลกรรมที่ต่างกันไปด้วย พร้อมยกตัวอย่างความแตกต่างของมนุษย์ในด้านทัศนคติเกี่ยวกับทรัพย์สิน ระหว่างผู้ที่เชื่อมั่นในโลกหน้าและผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อการตอบแทนในอาคิเราะฮฺ และกล่าวถึงความประเสริฐของท่านอบู บักรฺ อัศ-ศิดดีก ที่ถูกกล่าวถึงในสูเราะฮฺนี้

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัฎ-ฎุฮา อธิบายสาเหตุการประทานลงมาของสูเราะฮฺ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้กำลังใจและปลอบโยนท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม หลังจากที่พวกมุชริกีนได้กล่าวถากถางท่านเนื่องจากวะหฺยูจากอัลลอฮฺได้ตัดขาดอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง รวมทั้งบทเรียนบางประการจากสูเราะฮฺนี้

 • PDF

  อธิบายเป้าหมายของสูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮฺ ประมวลเนื้อหาตั้งแต่การเริ่มต้นจนถึงการจบท้ายสูเราะฮฺด้วยกับคำมั่นสัญญาต่างๆ ที่อัลลอฮฺได้มีบัญชาแก่บรรดาผู้ศรัทธา และการให้ความสำคัญในการรักษามัน และได้ยกตัวอย่างกรณีของชาวคัมภีร์ก่อนหน้านี้ที่ได้ละเมิดสัญญาของพระเจ้า ในสูเราะฮฺนี้ยังได้ระบุถึงการรักษาเป้าประสงค์พื้นฐานทั้งห้าประการของบทบัญญัติอิสลามไว้ด้วย.

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัช-ชัรหฺ เป็นสูเราะฮฺที่กล่าวถึงการปลอบโยนท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม หลังจากที่ท่านต้องพบกับการทดสอบอันหนักหน่วงจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในสมัยของท่าน เป็นบทเรียนที่ทรงคุณค่าแก่ประชาชาติอิสลามทุกยุคสมัยที่ต้องเผชิญกับบททดสอบต่างๆ มากมาย เพื่อจะได้ระลึกและใช้แนวทางของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็นทางออกในการแก้ปัญหาของตนได้

ส่งฟีดแบ็ก