หมวดหมู่เนื้อหา

 • PDF

  หนังสือที่ทรงคุณค่าประกอบด้วยการงานที่ดีต่างๆ และอัซการจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺ ที่มุสลิมควรรู้ และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อความผาสุกในโลกนี้และวันอาคิเราะฮฺ

 • PDF

  ซูเราะฮฺ อัลบะเกาะเราะฮฺ และซูเราะฮฺ อาลิอิมรอน เป็นหนึ่งในซูเราะฮฺที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านเราะสูลสนับสนุนเร้าให้อ่าน และสัญญาว่าจะได้รับผลบุญอย่างมากมาย และบอกว่าการอ่านมันจะทำให้ได้รับความดีงามอย่างมากมายทั้งในโลกนี้และโลกหน้า เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  อัลกุรอานคือคำพูดของอัลลอฮฺ และการอ่านอัลกุรอานเป็นการรำลึก(ซิกร์)ที่ประเสริฐที่สุด อัลลอฮฺทรงให้ผลบุญการอ่านในทุกอักษรละหนึ่งความดี และทรงให้ผู้ที่อ่านอัลกุรอานอย่างชำนาญอยู่ในตำแหน่งอันมีเกียรติยิ่งในสรวงสวรรค์ และผู้ที่การอ่านเป็นเรื่องลำบากสำหรับเขา เขาจะได้รับผลบุญของการอ่าน และผลบุญของความลำบาก เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  ลูกๆ นั้น เป็นผลผลิตที่ออกมาจากหัวใจ และเป็นเครื่องประดับของชีวิตในโลกนี้ และการสูญเสียพวกเขาเป็นทุกข์ภัยอันใหญ่หลวงต่อคนเป็นพ่อเป็นแม่ ด้วยเหตุนี้เองการอดทนในเรื่องนี้นั้นจึงเป็นผลบุญอย่างมหาศาล และอัลลอฮฺทรงสัญญาในเรื่องนี้ว่าจะมีรางวัลให้อย่างมากมายอันเป็นความเมตตาและความโปรดปรานจากพระองค์ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ อธิบายประเด็นความเป็นพี่น้องในอิสลาม หรืออุคูวะฮฺอิสลามียะฮฺ อันเป็นรากฐานสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างประชาชาติมุสลิม เพื่อนำอิสลามกลับมาสู่ชีวิตจริงของมนุษยชาติ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการทบทวนและสร้างขึ้นมาให้เป็นจริง เหมือนดังที่เคยเกิดขึ้นในยุคของบรรดาเศาะหาบะฮฺ

 • PDF

  อธิบายหลักยึดมั่นศรัทธาประการหนึ่งของ ‘อะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ’ คือ การรักบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม พร้อมเหตุผลที่แสดงถึงความประเสริฐของบรรดาเศาะหาบะฮฺตามที่มีระบุในหลักฐาน และเตือนไม่ให้หลงผิดเหมือนบรรดาผู้คนที่เกลียดชังเคียดแค้นและด่าทอเศาะหาบะฮฺ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • MP3

  ไฟล์เสียงบรรยายที่กล่าวถึงการปฏิบัติความดีบางประการที่มีผลบุญยิ่งใหญ่ประหนึ่งการทำหัจญ์และอุมเราะฮฺ ซึ่งจะเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ไม่มีความสามารถได้ไปหัจญ์ได้ทุ่มเททำอะมัลต่างๆ อย่างเต็มที่ ทั้งหมดนี้นับเป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺที่มีต่อปวงบ่าวของพระองค์ อันเป็นความเมตตาที่กว้างขวางและครอบคลุมเพื่อให้บ่าวได้กระทำความดีอย่างถ้วนหน้า เป็นไฟล์เสียงจากเว็บไซต์มุสลิมออนแอร์

 • PDF

  นะศีหะฮฺเตือนใจที่ฉายภาพตัวอย่างในอดีตจากยุคของบรรดาเศาะหาบะฮฺที่มีความมุ่งมั่นอยู่กับการอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺตลอดเวลา ด้วยการหมั่นละหมาดเป็นญะมาอะฮฺ ทำให้พวกเขาได้รับการสมญานามจากอัลลอฮฺเป็นกลุ่มชนที่มีลักษณะ รุกกะอัน สุจญะดัน หมายถึงรุกูอฺและสุญูดอย่างมากมาย บทความชิ้นนี้จะชักชวนให้เราทบทวนตัวเองและมองย้อนไปยังอดีตอันรุ่งโรจน์เพื่อเอาเยี่ยงอย่างในการใช้ชีวิตท่ามกลางสังคมปัจจุบัน

 • PDF

  แท้จริงแล้ว การตะดารุส หรือการศึกษาทบทวนอัลกุรอานร่วมกันนั้นเป็นอิบาดะฮฺที่ยิ่งใหญ่มาก ผู้คนส่วนใหญ่มักจะลืมไม่ค่อยให้ความสนใจ เหตุใดเราจึงไม่ฉวยโอกาสจากวงพบปะกับครอบครัว ลูกๆ ภรรยา มิตรสหาย และคนอื่นๆ เพื่อร่วมกันตะดารุส ถึงแม้จะใช้เวลาแค่ไม่มากนัก และยังเป็นการฟื้นฟูวิถีแห่งบรรดาสะลัฟที่ได้พูดว่า “มาเถิดพวกเรามาร่วมกันเพิ่มอีมานสักครู่ยามหนึ่ง” ด้วยการที่เรามาร่วมกันศึกษาทบทวนอัลกุรอานเฉกเช่นที่คนเหล่านั้นได้เคยปฏิบัติมาให้เห็น

 • PDF

  การถือศีลอดนั้นมีคุณค่าและความประเสริฐอันใหญ่หลวงมากมาย และสำหรับผู้ถือศีลอดก็มีมารยาทบางประการที่งดงามสมควรที่จะต้องให้ความสำคัญและเอาใจใส่ เพื่อให้การถือศีลอดมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นและงดงามยิ่งขึ้นไปอีก อาทิ การอดทน มีอะมานะฮฺ ความเมตตาเอื้อเฟื้อ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การไกล่เกลี่ยระหว่างพี่น้อง จึงขอเรียกร้องไปยังมุสลิมทุกคน ทุกประเภทอาชีพและหน้าที่มาร่วมกันฟื้นฟูมารยาทอันดีงามเหล่านี้ในเดือนเราะมะฎอน เพื่อหวังผลบุญที่ยิ่งใหญ่จากเอกองค์อัลลอฮฺ

 • PDF

  อธิบายความสำคัญของการตั้งใจและบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺ อ้างจากอายะฮฺอัลกุรอานและหะดีษของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม พร้อมบทเรียนที่ได้รับ อธิบายสั้นๆ เหมาะสำหรับใช้อ่านและตักเตือนในโอกาสต่างๆ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  อธิบายหนึ่งในคุณลักษณะอันยิ่งใหญ่ของเอกองค์อัลลอฮฺ พระผู้เป็นเจ้า นั่นคือความเมตตาอันล้นพ้นของพระองค์ต่อปวงบ่าวผู้ศรัทธา โดยการที่พระองค์จะทรงทดแทนสิ่งต่างๆ ที่บ่าวละทิ้งในชีวิตเนื่องจากแสวงหาความโปรดปรานของพระองค์ ด้วยการตอบแทนที่ดีกว่าทั้งในโลกนี้และโลกหน้า เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงคุณลักษณะประการหนึ่งของความศรัทธาอันสมบูรณ์ คือการปรารถนาดีต่อพี่น้องร่วมศรัทธา อันเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของประชาชาติที่ดีที่สุด “ค็อยเราะ อุมมะฮฺ” ซึ่งได้รับการสรรเสริญจากอัลลอฮฺ ในคุฏบะฮฺยังได้ยกตัวอย่างของวิถีแห่งกัลยาณชนรุ่นแรกแห่งอิสลามในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วย

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  ตะดับบุรอัลกุรอาน ใคร่ครวญความหมายอัลกุรอานจากต้นสูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ อธิบายความสำคัญและบทบาทของอัลกุรอาน คุณลักษณะของผู้ตักวาที่จะประสบความสำเร็จในอาคิเราะฮฺ ซึ่งถูกระบุไว้โดยรวมในห้าอายะฮฺแรกของสูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  บทบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของอัลกุรอาน และการเรียนการสอนอัลกุรอานที่จะให้เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิต เป็นเสบียงสำหรับมนุษย์ทุกคนในการเดินทางไปสู่อาคิเราะฮฺ สมควรที่มุสลิมทุกคนจักต้องเอาใจใส่และกำหนดเวลาที่สม่ำเสมอต่อเนื่องในการศึกษาคัมภีร์ที่เป็นทางนำอันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์

 • PDF

  วิเคราะห์ข้อคิดจากอายะฮฺดังกล่าว เช่น การยืนยันถึงความสุขสบายในโลกหลังความตาย การส่งเสริมสนับสนุนญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ สถานะอันยิ่งใหญ่ของญิฮาด การปลอบใจญาติผู้เสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮฺ และยืนยันว่าผลบุญดังกล่าวเฉพาะผู้ที่มีเจตนาถูกต้องในการญิฮาดเพื่อเชิดชูสารแห่งอัลลอฮฺเท่านั้น เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  อธิบายสาเหตุต่างๆ ที่จะนำไปสู่ความเบิกบานใจ อาทิ การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ การหาความรู้ที่ถูกต้อง การกลับตัวกลับใจสู่หนทางที่เที่ยงตรง การรำลึกถึงอัลลอฮฺ การทำดีต่อผู้อื่น การละทิ้งเรื่องไร้สาระ เป็นต้น เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ในยุคแห่งความงมงายก่อนที่จะมีการแต่งตั้งท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นับแต่อดีตจนปัจจุบัน เป็นบทเรียนทรงคุณค่าที่ประชาชาติในยุคปัจจุบันต้องสำนึกและหวนกลับไปหาอัลกุรอานในการดำรงชีวิตของตน

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวบรรยายถึงความโปรดปรานที่อัลลอฮฺทรงประทานให้กับมุอ์มิน หรือผู้ศรัทธา และให้สำนึกบุญคุณอันยิ่งใหญ่ดังกล่าวด้วยการทำหน้าที่มุอ์มินให้ดีที่สุด โดยเฉพาะหน้าที่ต่อพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาของเขาด้วยกันเอง

 • MP3

  ทำบุญได้บาป บทบรรยายเกี่ยวกับเงื่อนไขที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติความดีได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺ และให้ระวังจากการกระทำความดีแต่กลับได้บาปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เนื่องจากปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข หรืออยู่นอกบริบทที่อิสลามอนุญาตให้กระทำได้

ส่งฟีดแบ็ก