หมวดหมู่เนื้อหา

ความประสริฐของอามัลและฏออัตและสิ่งที่เกี่ยวข้อง

จำนวนเนื้อหา: 1

  • video-shot

    MP4

    ผู้บรรยาย : มุหัมมัด หัสสาน

    คลิปบรรยายตอนหนึ่งของเชคมุหัมมัด หัสสาน เล่าถึงเรื่องของชายที่มีชีวิตอยู่ด้วยอัลกุรอานตลอดเวลาเป็นวิถีชีวิตประจำวัน ซึ่งส่งผลที่น่าชื่นชมให้แก่เขาแม้ในยามทุกข์ยาก ทั้งนี้สิ่งดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องอย่างแนบแน่นกับหัวใจอันบริสุทธิ์อันเป็นตัวควบคุมหลักของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย

ส่งฟีดแบ็ก