หมวดหมู่เนื้อหา

  • DOC

    ตารางเพื่อการท่องจำและทบทวนอัลกุรอาน ที่เรียบเรียงไว้เพื่อเป็นตัวช่วยแด่ครูผู้สอนท่องอัลกุรอานในการทำหน้าที่สอนท่องอัลกุรอานแก่นักเรียนหรือผู้สนใจ และเพื่อง่ายต่อการทบทวนและติดตามนักเรียนให้สมบูรณ์มากขึ้น เหมาะสำหรับใช้ทั้งในระบบหะละเกาะฮฺหรือใช้ส่วนตัว

  • PDF

    สารฉบับเล็กๆ ที่ผู้เขียนได้ตอบคำถามและข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับอิสลามเช่น ใครคือผู้สร้าง? อัลลอฮฺคือใคร? อัลลอฮฺ สร้างมนุษย์เพื่ออะไร? อัลลอฮฺ ทรงบัญชาให้เราทำอะไร? เราจะค้นหาทางนำจากไหน? อัลลอฮฺหรือที่ทรงปกปักษ์รักษาอัลกุรอานจากการฉ้อฉล? เราจำเป็นต้องเคารพภักดีต่อใคร? ศาสนาของอัลลอฮฺ คือศาสนาอะไร? ศาสนาอะไรที่อัลลอฮฺยอมรับ? อัลกุรอานมาจากไหน? อัลลอฮฺ ส่งศาสนทูตมาทำไม? เราต้องศรัทธาในศาสนทูตทุกคนไหม? เกิดอะไรขึ้นกับคัมภีร์ต่างๆ ในยุคแรก?

ส่งฟีดแบ็ก