معلومات المواد باللغة العربية

จำนวนเนื้อหา: 5

 • ไทย

  PDF

  หนังสืออธิบายบทเรียนที่สำคัญสำหรับมนุษยชาติ : หนังสือเรียนภาษาไทย , ผู้เรียบเรียงดร.ฮัยซัม ซัรฮาน , เป็นการอธิบายเนื้อหาบทเรียนที่สำคัญสำหรับคนทั่วไป ผู้ประพันธ์อีม่าม อิบนุบาซ - เราะห์ฮิมะฮุลลอฮฺ - ท่านได้รวบรวมหมวดวิชาการความรู้ด้านบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการด้านศาสนกิจบัญญัติ หลักการยึดมั่น ตลอดจนหลักธรรมนูญชีวิตซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตมนุษย์ที่ควรรู้. ผู้ประพันธ์ได้ทำการจัดเรียงเนื้อหาอย่างสวยงาม ด้วยการวางเนื้อหาในรูปเเบบตารางเเละเเบ่งประเภทต่างๆอย่างลงตัว , เเละได้บอกถึงเป้าหมายเเละความหมายของมันโดยภาพรวม , เเละจัดเรียงทุกเนื้อหาตามตัวบท เเล้วปิดท้ายด้วยประเด็นคำถามเเละบททดสอบต่างๆ , ทั้งนี้ได้คำนึงไม่ให้เป็นการสรุปจนเกิดความบกพร่อง เเละยืดยาวจนเกิดความเบื่อหน่าย

 • ไทย

  PDF

  เป็นบทอธิบายเพิ่มเติมให้กับงานเขียนอันทรงคุณค่าของท่านเชคอับดุลอะซีซ บิน บาซ หนังสือเล่มนี้แม้จะหนาไม่มาก แต่บรรจุพร้อมด้วยความรู้ต่างๆ ที่มุสลิมจำเป็นต้องทราบและต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เช่น เรื่องอะกีดะฮฺ บทบัญญัติการละหมาด การจัดการศพ คำตักเตือนสั่งสอนด้านจริยธรรม และในส่วนท้ายยังระบุถึงคำตักเตือนจากชิริกและบาปต่างๆ ไว้อีกด้วย ดังนั้นจึงมีผู้สนใจอธิบายไว้มากรวมถึงการอธิบายของเชคอับดุลอะซีซ อัล-ฟายิซ เล่มนี้

 • ไทย

  PDF

  งานเขียนอันทรงคุณค่าของท่านเชคอับดุลอะซีซ บิน บาซ หนังสือเล่มนี้แม้จะหนาไม่มาก แต่บรรจุพร้อมด้วยความรู้ต่างๆ ที่มุสลิมจำเป็นต้องทราบและต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เช่น เรื่องอะกีดะฮฺ บทบัญญัติการละหมาด การจัดการศพ คำตักเตือนสั่งสอนด้านจริยธรรม และในส่วนท้ายยังระบุถึงคำตักเตือนจากชิริกและบาปต่างๆ ไว้อีกด้วย

 • ไทย

  PDF

  คำถามสามประการในหลุมฝังศพ เเละหลักเกณฑ์ทั้งสี่ประการ เเละสิ่งที่ทำให้ตกศาสนาอิสลาม : หนังสือภาษาไทย , ผู้ประพันธ์ดร.ฮัยซัม ซัรฮาน , ประกอบด้วยเนื่อหาดังนี้ : 1. คำถามสามประการในหลุมฝังศพ : เป็นบทประพันธ์ที่ทรงคุณค่าประมูลเนื้อหาสาระบนหลักพื้นฐานศาสนาที่มนุษย์ต้องรู้เเละจะถูกถามจากเรื่องดังกล่าวในหลุมฝังศพ , เเละชนิดของการประกอบศาสนกิจ อิบาดะห์ซึ่งอัลลอฮฺได้ทรงดำรัสไว้ , เเละอธิบายลำดับความสำคัญของศาสนาอิสลาม. 2. หลักเกณฑ์ทั้งสี่ประการ : เป็นบทประพันธ์โดยสรุปในการอธิบายให้รู้จักหลักการเอกภาพต่ออัลลอฮฺ , เเละบางประเด็นที่เป็นข้อคลุมเครือซึ่งเกี่ยวข้องกับบรรดาผู้ตั้งภาคีเเละตอบโต้สิ่งเหล่านั้น. 3. สิ่งที่ทำให้ตกศาสนาอิสลาม : เป็นบทประพันธ์โดยสรุปที่ถูกกล่าวถึงบางประการเกี่ยวกับประเด็นสำคัญอันมีผลต่อผู้นับถือศาสนาอิสลาม , เเละพร้อมกันนั้นประเด็นเหล่าวนี้มักเป็นอันตรายที่ยังเกิดขึ้นมาก , จนกระทั่งผู้นับถืออิสลามต้องเตือนตัวเองเเละพึงระวังอยู่ตลอดเวลา. ผู้ประพันธ์ได้ทำการจัดเรียงเนื้อหาอย่างสวยงาม ด้วยการวางเนื้อหาในรูปเเบบตารางเเละเเบ่งประเภทต่างๆอย่างลงตัว , เเละได้บอกถึงเป้าหมายเเละความหมายของมันโดยภาพรวม , เเละจัดเรียงทุกเนื้อหาตามตัวบทปิดท้ายด้วยประเด็นคำถามเเละบททดสอบต่างๆ , ทั้งนี้ได้คำนึงไม่ให้เป็นการสรุปจนเกิดความบกพร่อง เเละยืดยาวจนเกิดความเบื่อหน่าย.

 • ไทย

  PDF

  อธิบายหนังสือกิตาบุตเตาฮีด : หนังสือเรียนภาษาไทย , ผู้ประพันธ์ดร.ฮัยซัม ซัรฮาน , เป็นการสรุปเนื้อหาจาก "หนังสืออัลเกาลุมมุฟีด อะลากิตาบุตเตาฮีด" ผู้เเต่งชื่อเชคอัลอุศัยมีน - เราะห์ฮิมะฮุลลอฮฺ - ถือเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่มีประโยชน์มากในปัจจุบัน เนื้อหาอธิบายหลักการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซึ่งพระองค์ให้มันมีความสำคัญเหนือมนุษย์ทุกคน , เเละได้กล่าวถึงการตั้งภาคีใหญ่ต่อพระองค์อันเป็นสิ่งที่ทำลายรากฐานหลักการให้เอกภาพ ตลอดจนภาคีเล็กอันเป็นการปฏิเสธความสมบูรณ์ของการให้เอกภาพต่อพระองค์. ผู้ประพันธ์ได้ทำการจัดเรียงเนื้อหาอย่างสวยงาม ด้วยการวางเนื้อหาในรูปเเบบตารางเเละเเบ่งประเภทต่างๆอย่างลงตัว , เเละได้บอกถึงเป้าหมายเเละความหมายของมันโดยภาพรวมอาศัยหลักฐานเเละร่องรอยเเหล่งอ้างอิงได้ , เเละจัดเรียงทุกเนื้อหาตามตัวบทเเล้วปิดท้ายด้วยประเด็นคำถามเเละบททดสอบต่างๆ , ทั้งนี้ได้คำนึงไม่ให้เป็นการสรุปจนเกิดความบกพร่อง เเละยืดยาวจนเกิดความเบื่อหน่าย.