หมวดหมู่เนื้อหา

หุกมการสั่งใช้ในสิ่งที่ดีงามและห้ามปรามในสิ่งที่ชั่วช้า

จำนวนเนื้อหา: 8

 • PDF

  อธิบายหะดีษ “อิสลามคือนะศีหะฮฺ” ผู้เขียนได้อธิบายและจำแนกประเภทต่างๆ ของการตักเตือน รวมทั้งประโยชน์อันมากมาย และสิ่งที่เงื่อนไขหรือมารยาทในการตักเตือน เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ว่าด้วย สองเงื่อนไขหลักในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงความชั่วในสังคม นั่นคือ อิคลาศหรือความบริสุทธิ์ใจเพื่อพระองค์อัลลอฮฺ และ มุตะบาอะฮฺ หรือการปฏิบัติตามแนววิธีของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เพื่อให้บรรลุผลภายใต้แนวคิด “ค็อยเราะอุมมะฮฺ – ประชาชาติที่ดีที่สุด”

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ว่าด้วยวิธีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการใช้ความนุ่มนวลอ่อนโยน โดยยกตัวอย่างบางชิ้นจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ ทั้งจากโองการอัลกุรอานและหะดีษที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นบทเรียนและคำแนะนำแก่ผู้ที่อยู่ในกระบวนการดูแลและรับผิดชอบสังคมภายใต้แนวคิด “ค็อยเราะอุมมะฮฺ – ประชาชาติที่ดีที่สุด”

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ เป็นการชี้ชวนให้มุสลิมทบทวนตัวเองและทำความรู้จักกับหน้าที่และบทบาทของมุสลิมในฐานะ ค็อยเราะ อุมมะฮฺ หรือ ประชาชาติที่ดีที่สุด ซึ่งจะต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างจิตสำนึกในตัวเอง และปลูกฝังความมุ่งมาดที่จะบรรลุถึงสถานะอันยิ่งใหญ่นี้ ด้วยการปรับเปลี่ยนมุมมองเดิมๆ สู่การคิดในเชิงบวกและร่วมกันสร้างสรรค์ไปพร้อมๆ กัน

 • PDF

  นำเสนอข้อมูลว่าด้วยความสำคัญของการร่วมมือกันสร้างสรรค์ความดี สนับสนุนและส่งเสริมให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมทั้งยับยั้งห้ามปรามความชั่วต่างๆ อันเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่จะทำให้สังคมมีความมั่นคงและสันติสุข อีกทั้งยังได้กล่าวถึงระดับของการห้ามความชั่วเอาไว้ด้วยทั้งหมดสี่ระดับ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  สู่การเป็น ค็อยเราะอุมมะฮฺ หรือ ประชาชาติที่ดีเลิศ ด้านจริยธรรม วินัย และจิตบริการ อธิบายแนวทางจากอัลกุรอานสู่การสร้างปัจเจกบุคคล และกลุ่มชนที่ทำงานทำนุบำรุงความดีงามให้แก่สังคมและโลก วิเคราะห์จากหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เดิมเป็นสาส์นจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามเนื่องในโอกาสค่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยปี 2011.

 • MP3

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ ว่าด้วยเรื่องหน้าที่ในการสั่งใช้ให้ทำดีและสั่งห้ามมิให้ทำชั่ว ซึ่งเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้ที่เป็นมุสลิม กล่าวถึงความสำคัญของภาระหน้าที่ดังกล่าว พร้อมทั้งอธิบายเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และยกตัวอย่างเชิงปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่นี้

 • DOC

  กล่าวถึงบทบาทของสตรีมุสลิมะฮฺในการทำหน้าที่สร้างสรรค์ ในกรอบของการสนับสนุนความดี ยับยั้งความชั่ว และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสิ่งที่ถูกต้อง อธิบายและวิเคราะห์พร้อมหลักฐานจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺ

ส่งฟีดแบ็ก