หมวดหมู่เนื้อหา

  • DOC

    กล่าวถึงสัญญาณใหญ่ประการหนึ่งก่อนวันสิ้นโลก นั่นคือ การปรากฏตัวของดัจญาล อธิบายคุณลักษณะและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และระบุการเตรียมตัวเพื่อปกป้องตัวเองให้พ้นจากมัน พร้อมหลักฐานจากหะดีษ จากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดย ดร. อะมีน อัช-ชะกอวีย์

  • MP3

    ผู้บรรยาย : ริฎอ อะหมัด สมะดี ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

    เทปบันทึกการบรรยาย เรื่อง สัญญาณใหญ่ก่อนวันสิ้นโลก โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี อธิบายข้อมูลจากคำสอนอิสลามที่พูดถึงการลงมาของนบีอีซา(เยซู) อะลัยฮิสสลาม การบังเกิดอิมามมะฮฺดี การมาของดัจญ์ญาล ความสัมพันธ์ของดัจญ์ญาลและยิว แห่งเมือง อัศบะฮาน และอธิบายสภาพของปรากฏการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นก่อนวันสิ้นโลก พร้อมกับแนะนำจุดยืนของมุสลิมต่อเหตุการณ์ดังกล่าว

ส่งฟีดแบ็ก