หมวดหมู่เนื้อหา

  • PDF

    ข้อผิดพลาดในการละหมาด (2) กล่าวถึงข้อผิดพลาดบางประการเพิ่มเติมในการละหมาด เช่นการสวมเสื้อผ้ารัดรูป เสื้อผ้าบาง การใส่ชุดที่ไม่เหมาะสม เสื้อผ้าเลยตาตุ่ม การละหมาดสุนัตที่มัสยิดเป็นประจำโดยไม่เคยละหมาดสุนัตที่บ้านบ้าง การเปิดโทรศัพท์ขณะละหมาด การใส่เสื้อผ้าที่รูปสัตว์ขณะละหมาด เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

  • PDF

    กล่าวถึงข้อผิดพลาดบางประการในการละหมาด อาทิ หลังไม่ยืดตรง การไม่มีสมาธิในอากัปกิริยาในละหมาด การทำอิริยาบทต่างๆ ก่อนอิมามนำละหมาด การลุกขึ้นในร็อกอะฮฺที่ยังเหลือก่อนที่อิมามจะให้สลามครั้งที่สอง การสวมเสื้อผ้ายาวระพื้น จากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ โดย ดร.อะมีน อัช-ชะกอวีย์.

ส่งฟีดแบ็ก