หมวดหมู่เนื้อหา

  • PDF

    อธิบายอันตรายของริบาหรือดอกเบี้ย ซึ่งเป็นบาปใหญ่ประการหนึ่งที่อัลลอฮฺห้ามอย่างหนัก มีผลที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ให้ ผู้รับ สักขีพยาน ผู้จดบันทึก รวมถึงฟัตวาบางข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการใช้บัตรเครดิต เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

  • PDF

    อธิบายความหมายและหุก่มของริบา บทลงโทษเกี่ยวกับริบา ประเภทของริบา หุก่มของริบาฟัฎล์ หุก่มการซื้อขายทองรูปพรรณ หุก่มการคิดดอกเบี้ยของธนาคาร หุก่มการฝากเงินไว้กับธนาคารในระบบดอกเบี้ย จะทำอย่างไรกับทรัพย์สินที่เป็นดอกเบี้ย หุก่มการซื้อขายสัตว์ หุ่กมการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราและธนบัตรต่างๆ จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

ส่งฟีดแบ็ก